Tematski izvještaji

Nastavni kadar u Evropi: Karijera, Razvoj i Prosperitet

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Učitelji igraju ključnu ulogu u procesu učenja i prenošenja plodnog iskustva za sve učenike. Pandemija, koja je odgovorna za brzi prelaz učenja licem u lice na učenje na daljinu tzv. „on-line“ učenje dodatno su naglasili uticaj nastavnog kadra i njihov ključni doprinos našim društvima. Sa jedne strane, uloga i značaj nastavnog kadra se razvija kako se javljaju novi zahtjevi i očekivanja, zajedno s novim odgovornostima, s druge strane, ova profesija već nekoliko godina prolazi kroz profesionalnu krizu. Državni i evropski kreatori obrazovnih politika rade na razvoju rješenja za ublažavanje uticaja nedostataka nastavnog kadra tako i na održavanju visokih standarda nastave. Ovaj izvještaj,koji se primarno odnosi na nastavnike nižih srednjih škola (ISCED 2), doprinosi raspravi o nastavnom kadru u Evropi i pruža dokaze o politikama i praksama koji se primjenjuju u ovom području evropskog obrazovanja. Također ovaj „Eurydice“ izvještaj kombinuje podatke o zakonodavstvu koji se odnosi na nastavni kadar u Evropi s podacima o praksi i percepciji učitelja iz međunarodne ankete OECD-a o poučavanju i učenju (TALIS). Ova dva izvora podataka zajedno rasvjetljuju uticaj koji državne politike imaju na ponašanje učitelja. Također izvještaj pruža osnove za reforme u ovoj oblasti utemeljene na dokazima. Izvještaj pokriva svih 27 država članica EU, kao i veliku Britaniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švicarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

0

„Eurydice“ sažetak: Jednakost u obrazovanju u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Ovaj „Eurydice“ sažetak predstavlja glavna značajke koje se mogu naću u sklopu  „Eurydice“ izvještaja o Jednakost u školskom sistemu obrazovanja u Evropi. Izvještaj pruža pregled obrazovnih struktura i politika koje utiču na pravednost u obrazovanju. Također izvještaj povezuje ove značajke sa uspjehom učenika koje su sprovedene u međunarodnim anketama o ocjenjivanju učenika (PISA, PIRLS i TIMSS). Gledajući 42 evropska obrazovna sistema, izvještaj identifikuje koje su politike i strukture povezane s višim nivoima pravičnosti u uspjehu učenika.

0

Studentske naknade i sistemi podrške u sklopu visokog obrazovanja u Evropi – 2020/21

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

U kojoj državi Evrope studenti primaju finansijsku podršku za vrijeme studiranja? Koji studenti mogu dobiti finansijsku podršku? Koje države u Evropi naplaćuju naknade za studiranje? Sistemi studentskih naknada i podrške važni su alati državnih politika u podršci (ili obeshrabrivanju) pristupa visokom obrazovanju i mogu imati uticaj na napredovanje i stopu završetka studija. Iako naknade nameću finansijski teret studentima – koje mogu biti više ili manje značajane, u zavisnosti u odnosu na prirodu i visinu naknada i socio-ekonomskim uslovima učenika i njihovih porodica, mjere podrške mogu ublažiti finansijske prepreke studiranju.

Ovaj „Eurydice“ izvještaj predstavlja usporedni pregled glavnih determinanti državnih sistema studentskih naknada i finansijske podrške u evropskom sistemu visokog obrazovanja u akademskoj 2020/21, te pruža uvid u to naplaćuju li se naknade studentima koji studiraju u sklopu visokog obrazovanja i koji će studenti možda morati platiti naknade i kolika će biti visina naknada? Također ovaj „Eurydice“ izvještaj predstavlja alate javne finansijske podrške koje su dostupne studentima, uključujući podršku i zajmove kako samim studentima, tako i njihovim porodicama, u obliku poreznih olakšica koje se odnose na roditelje studenata i porodičnim doplataka.

U vremenu pandemije „COVID-19“, pristup visokom obrazovanju postao je još izazovniji za neke studente. Ovaj izvještaj obuhvata neke administrativne i finansijske mjere koje su vlade država usvojile 2020 godine kao podršku studentima za vrijeme trajanja pandemije.

Izvještaj pokriva 38 zemalja, uključujući 27 država članica EU, kao i Veliku Britaniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švicarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

0

Strukturalni indikatori za nadziranje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi u 2020 godini

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Kakav je pristup evropskih država pri procjeni rezultata učenika u osnovnim predmetima (pismenost/jezik, matematika i naučni predmeti )? Na koji način se mjeri mogućnost zapošljavanja diplomanata? Ovaj Izvještaj odnosi se na ova i druga pitanja koji sadrži 35 ažuriranih strukturnih pokazatelja u šest oblasti obrazovne politike:

 • Obrazovanje i odgoj u ranom djetinjstvu;
 • Postignuti rezultati u osnovnim predmetima;
 • Rano napuštanje obrazovanja i osposobljavanja;
 • Više obrazovanje;
 • Zapošljivost diplomiranih studenata i
 • Mobilnost učenja.

Ovaj Izvještaj također dodatno pruža kratak pregled glavnih reformi koje su sprovedene od  2014/15 školske/akademske godine u navedenim oblastima politika. Dio informacija u ovom Izvještaju koji se tiču država članica EU objavljen je u Monitoru obrazovanja i osposobljavanja 2020.

Ažuriranje za 2020. godinu pokriva države članice EU, kao i Veliku Britaniju, Bosnu i Hercegovinu, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

0

Evropsko područje visokog obrazovanja u 2020 godini – Izvještaj koji se odnosi na implementaciju bolonjskog procesa

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Vezano za Izvještaj

Kako je napredovao Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) tokom posljednja dva desetljeća? Šta je sljedeće? Novo izdanje ovog Izvještaja koji se odnosi na  provođenje bolonjskog procesa daje prikaz na ostvarene rezultate a koji su ostvareni u tom vremenskom periodu kao što su:

 • Harmonizacija struktura stepenovanja,
 • Uspostava pouzdanih sistema osiguranja kvalitete i
 • Stvaranje okruženja koje podržava internacionalizaciju.

Države su nastavile da i dalje budu uključene u  ​​„EHEA-i“, u međuvremenu je broj studenata znatno porastao, dostigavši ​​danas više od 38 miliona. Uprkos tome, još uvijek je ostalo da se dosta posla uradi, pri čemu „EHEA“ još uvijek nije postigla dovoljni stepen socijalnog uključivanja, a stope učestvovanja zastupljenih grupa nisu se značajno poboljšale. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en

Vezano za konferenciju:

Sutra u 9 sati (CET), možete pratiti sljedeću bolonjsku ministarsku konferenciju u Rimu gdje će se postaviti novi ambiciozni prioriteti za djelovanje. Tokom konferencije ministri EHEA usvojit će Rimsko ministarsko saopštenje, temeljni dokument koji će dati naznake o sljedećih deset godina rada cijelog evropskog prostora visokog obrazovanja, a koji će naglasiti potrebu za poboljšanjem implementacije naših temeljnih vrijednosti. Konferencija će se prvi put održati u virtualnom formatu, a svi će je moći vidjeti zahvaljujući live streamingu:

http://www.ehea.info/page-ehea-ministerial-conferece-rome-2020

0

Struktura obrazovnog sistema u Evropi u 2020/21 godini – šematski prikaz

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Kako različite države širom Evrope organizuju svoje obrazovne sisteme? Koji su različiti modeli organizacije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Evropi i koliko dugo traju različiti nivoi obrazovanja? Koliko su različiti programi koji se nude na tercijarnom nivou?

Ovaj Izvještaj se prevashodno fokusira na  strukturu sistema obrazovanja i osposobljavanja od predškolskog do tercijarnog nivoa obrazovanja za školsku/akademsku 2020/21 godinu. Izvješta se odnosi na 43 obrazovna sistema, i obuhvata 38 država koje učestvuju u programu EU Erasmus + (27 država članica EU, Velika Britanija,  Albanija,  Bosna i Hercegovina,  Švicarska,  Island,  Lihtenštajn,  Crna Gora,  Sjeverna Makedonija, Norveška,  Srbija i Turska).Ovaj izvještaj pokriva tri glavne sekcije:

 • Kratka prezentacija glavnih organizacionih modela primarnog i nižeg srednjeg obrazovanja (ISCED nivoi 1-2),
 • Vodič za čitanje dijagrama,
 • Shematski dijagrami
0

Učenje regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Evropi

Originalna
publikacija

Danas je Evropski dan jezika, a „Eurydice“ jezičnu raznolikost slavi novom publikacijom o regionalnim ili manjinskim jezicima. Jeste li znali da obrazovne vlasti širom Evrope promovišu nekih 60 regionalnih ili manjinskih jezika? Koji su to jezici i koje ih države podržavaju? Izvještaj pruža pregled trenutnih politika u Evropi koji podupiru nastavu regionalnih ili manjinskih jezika u školama. Konkretnije, ona prikazuje neke primjere nacionalnih politika i mjera, kao i neke projekte finansirane od strane EU-a koji promovišu učenje ovih jezika.

Ovaj izvještaj „Eurydice“ pruža pregled trenutnih politika u Europi koji podupiru nastavu regionalnih ili manjinskih jezika u školama. U službenim dokumentima predstavljene su reference koje su vlasti na najvišem nivou obrazovanja upućivale na regionalne ili manjinske jezike. Također prikazuje neke postojeće politike i mjere za učenje regionalnih ili manjinskih jezika u različitim evropskim obrazovnim sistemima. Zaključuje pregledom nekih projekata i inicijativa koje finansira EU koje podupiru nastavu regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Evropi.

Najava edukativnog vrha

Ovaj je izvještaj spremljen za drugo izdanje Evropskog samita o obrazovanju, čiji je domaćin Tibor Navracsics, komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport koji se održava danas u Briselu. Bit će predstavljen tokom posvećene radionice: „Važnost regionalnih i manjinskih jezika u Europi: Zašto pripadaju učionicama, a ne muzejima“ između 1730 do 18 h (BCT). Sjednicu je moguće pregledati uživo. Više informacija o događaju i vezi za web streaming potražite na službenom web mjestu Education Summit: https://ec.europa.eu/education/summit_en

0

Politike kućnog obrazovanja u Evropi – osnovno i niže srednje obrazovanje

Originalna
publikacija

Ovaj kratki Izvještaj prikazuje informacije koje se odnose na kućno obrazovanje tj. sticanje obrazovanja putem „učenja od kuće“ u okviru osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja u Evropi. Izvještaj je struktuiran u dva dijela: Prvi dio se odnosi na „Komparativni pregled“, a koji prati opis nacionalnih obrazovnih politika. Analize koje su predstavljene u ovom Izvještaju pokazuju da kućno obrazovanje tj. „učenje od kuće“, koje je traženo od članova porodice, je moguće u većini obrazovnih sistema. U mnogim slučajevima, roditelji moraju da traže odobrenje za kućno učenje od obrazovnih vlasti i to od najviših nivoa pa do lokalnih zajednica. Kvalifikacije edukatora tj. učitelja za izvođenje nastave putem učenja od kuće tj. njihovog traženog minumima obrazovnog nivoa za izvođenje takvog oblika nastave je definisano u polovini država Evrope. Pri tome je obavezno nadgledanje učeničkih postignuća, takvog vida sticanja obrazovanja,  skoro svugdje u Evropi a također je organizovano polaganje završnih ispita u mnogim slučajevima.

Ovaj Izvještaj pokriva sve države koje učestvuju u „Eurydice“-ovoj mreži.

0

Nastavnička karijera u Evropi: Pristup, napredak i podrška

Originalna
publikacija

Uloga i značaj nastavnika postaju sve značajniji uEvropi, dok se sama Evropa sve više suočava sa ekonomskim, društvenim i obrazovnim izazovima. Sve veća očekivanja samih učenika dovodi do sve većih pritisaka na nastavničko osoblje u kontekstu sve izraženijih razlika kako same učeničke populacije kombinovane sa rapidnim tehnološkim razvojem. Izvještaj o nastavničkim karijerama u Evropi: Pristup, napredak i podrška, pruža doprinos različitim evropskim tijelima u dokazima koja mogu voditi do politika u pružanju efikasnije podrške za nastavno osoblje, kako povećavajući njihovu profesionalnost, tako i do poboljšanja njihovog samog statusa. Izvještaj o nastavničkim karijerama u Evropi (pristup, napredak i podrška) upućuje na glavne izazove na državnom nivou u smislu „ponude i potrađnje“ za nastavničkim osobljem i samih načina na koje obrazovni sistem rješava ta pitanja putem planiranja. U „Izvještaju“ se istražuju kako same mogućnosti zapošljavanja nastavničkog kadra, tako i njihovog profesionalnog razvoja i podrške. U izvještaju se također analiziraju uloga i funkcionisanje ocjenjivanja nastavničkih postignuća. Ovaj izvještaj se odnosi na nastavničko osoblje u osnovnim i srednjim školama u svim državama Evropske Unije, a obuhvata i Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Švajcarsku, Island, Lihteštajn, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju i Tursku.

0

Nacionalni sistemi studentskih naknada i podrškeu visokom obrazovanju u Evropi 2016/17

Originalna
publikacija

Program Evropske unije za modernizaciju visokog obrazovanja ([1]) podržava evropske sisteme visokog obrazovanja u nastojanju da odgovore na potrebe ekonomija i društava koja se sve više baziraju na znanju. U cilju proširivanja baze znanja i podsticanja napretka, visok nivo znanja i kompetencija je neophodan za sve veći broj Evropljana. Jedan od ključnih izazova za razvoj kvalitetnih masovnih sistema visokog obrazovanja jeste da se studentima obezbijede materijalni uslovi neophodni za sticanje znanja i ostvarivanje sopstvenog potencijala. Pitanje na koji način se ovo postiže na nacionalnom nivou predstavlja ključni aspekt socijalne dimenzije visokog obrazovanja, te stoga naknade koje studenti plaćaju i sistemi podrške čine bitne instrumente nacionalnih politika.

Međutim, pitanja koja se odnose na međusobnu povezanost studentskih naknada i mehanizama podrške su kompleksna, te ih je teško precizno upoređivati na evropskom nivou. Oba elementa igraju ulogu u promovisanju (ili odvraćanju od) upisa u visoko obrazovanje, a takođe mogu uticati na stopu napredovanja i završetka. Dok naknade predstavljaju finansijski teret – koji može biti manji ili veći u zavisnosti od njihove prirode, visine, te socio-ekonomske situacije studenata i njihovih porodica – mjere podrške mogu ublažiti određene finansijske prepreke za studiranje.

Prema zakonodavstvu Evropske Unije, svi državljani zemalja članica EU imaju pravo da se školuju u sistemu druge zemlje pod istim uslovima kao i državljani te zemlje. Drugim riječima, ista šema naknada i podrške za domaće studente primjenjuje se na sve studente iz Evropske Unije.

Kada je riječ o naknadama koje se naplaćuju, postoji mnogo varijacija pa su moguća su brojna tumačenja. Stoga se u ovoj publikaciji svi troškovi koji se naplaćuju studentima (izuzev doprinosa za studentske organizacije) smatraju naknadama, bez obzira na način plaćanja. Pored pitanja šta jeste a šta nije naknada, potrebno je razmotriti veliki broj drugih aspekata. Tamo gdje naknade postoje, da li ih plaćaju svi ili samo pojedini studenti? Ukoliko ih plaćaju samo pojedini studenti, na osnovu kojih kriterijuma se određuje koji studenti plaćaju a koji ne? I koliko zaista plaćaju?

Slična pitanja treba postaviti i kada je riječ o podršci za studente. Podrška ima različite načine realizacije, a ovaj izvještaj se fokusira isključivo na najzastupljenije i uporedive vidove podrške. Cilj izvještaja je da pokaže koji studenti, odnosno koje porodice, mogu koristiti javnu finansijsku pomoć u vidu stipendija, kredita, porodičnih dodataka ili poreskih olakšica. Takođe, predstavljeni su uslovi i kriterijumi koji se primjenjuju, kao i visina podrške koja se zapravo obezbjeđuje.

U odjeljku Ključni aspekti, pružen je kratak uporedni pregled informacija o naknadama i podrškama koje u evropskim zemlja postoje, a bazira se na podacima iz pregleda nacionalnih sistema koji slijede. Uporedni pregled se najviše fokusira na redovne studente prvog ciklusa visokog obrazovanja, budući da oni čine najveći dio studentske populacije u svakoj zemlji. Međutim, takođe su vršena određena poređenja među ciklusima. Nacionalni dijagrami i pregledi sistema ukazuju na glavne elemente nacionalnih sistema tako da ih čitalac može lako razumjeti, a takođe omogućava da se napravi precizno poređenje sa drugim zemljama. Vodič za pregled nacionalnih sistema daje pojašnjenje glavnih elemenata koji se u njima mogu naći.

Novina u ovogodišnjem izvještaju je da su obezbijeđeni podaci o naknadama i mehanizmima podrške za studente koji pohađaju programe kratkog ciklusa, čime je prepoznat sve veći značaj programa kratkog ciklusa u Evropi. Takođe su ispitani i sistemi naknada i podrške za vanredne studente.

KLJUČNI ASPEKTI

Nivo javne potrošnje za visoko obrazovanje se znatno razlikuje među evropskim zemljama. Takođe postoje različiti pristupi u pogledu naplate doprinosa od privatnih domaćinstava (studenata i/ili njihovih porodica), te u pogledu finansijske pomoći koja se obezbjeđuje za studente tokom školovanja. U četiri zemlje primjenjuje se politika „besplatnog školovanja za domaće studente i/ili studente iz zemalja EU“, dok u dvanaest zemalja svi studenti plaćaju naknade. Međutim, sami podaci o naknadama ne pružaju dovoljno informacija da bi se razumio pristup koji se u ovom pogledu primjenjuje. Kombinacije naknada i finansijske podrške, koje mogu biti brojne, od ključnog su značaja za razumijevanje programske politike koju određena zemlja realizuje. Svaki od 42 sistema pruža najmanje jedan vid mehanizama direktne podrške (stipendije ili kredite), dok u polovini njih takođe postoji indirektna podrška (porodični dodaci i poreske olakšice).

Da bi se procijenio neposredni uticaj koji naknade i mehanizmi podrške potencijalno mogu imati na redovne studente prvog ciklusa studija, na slici 1 je prikazano na koji način vlade raspoređuju naknade za pohađanje visokog obrazovanja među studentima i koliko su zapravo rasporostranjene stipendije (iznosi naknada i stipendija ovdje nijesu uzeti u obzir). Iako su stipendije samo jedan vid podrške, zapravo predstavljaju najčešći vid podrške za studente u Evropi, a vjerovatno i najznačajniji faktor koji utiče na percepciju studenata o finansijskoj sigurnosti tokom studija. One takođe odražavaju direktna ulaganja vlada u studente.

([1])            Saopštenje Evropske komisije upućeno Evropskom parlamentu, Evropskom savjetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i Komitetu regija o „Podršci za razvoj i zapošljavanje – plan modernizacije evropskih sistema visokog obrazovanja“. COM(2011) 567 finalno.

0
Page 1 of 2 12