Tematski izvještaji

Pregled mobilnosti: Izvještaj o pozadini visokog obrazovanja 2022/2023

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Iskustvo transnacionalne mobilnosti tokom obrazovanja i obuke predstavlja veliki podsticaj u životu mnogih mladih ljudi. Uprkos dodanoj vrijednosti koju mobilnost učenika donosi i sve većim mogućnostima koje su dostupne, put ka slobodnom kretanju studenata, istraživača i pripravnika i dalje je otežan nizom prepreka.Svrha „Mobility Scoreboard“ je praćenje napretka koji su evropske zemlje ostvarile u promociji i uklanjanju prepreka mobilnosti za učenje.

Izvještaj pruža ažurirane informacije o šest indikatora na tabeli u oblastima informacija i usmjeravanja, pripreme na stranim jezicima, prenosivosti grantova i zajmova, podrške učenicima u nepovoljnom položaju, priznavanja ishoda učenja kroz Evropski sistem za prijenos i akumulaciju bodova (ECTS) i priznavanje kvalifikacije. Pokazatelji su također dostupni na web stranici Mobility Scoreboard.

Izvještaj je zasnovan na kvalitativnim podacima koje je prikupila Eurydice mreža o politikama i mjerama najvišeg nivoa, uglavnom u tercijarnom obrazovanju. Referentna godina izvještaja je akademska 2022/2023. Pokriveno je svih 27 država članica EU, kao i Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska.

0

Plate i naknade nastavnika i direktora škola u 2020/2021 godini

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Da li su nastavnici u Evropi dobro plaćeni? Kakve su prilike nastavnika za razvoj karijere i na koji način je to povezano sa povećanjem njihovih plata? Da li su nastavnici stekli ili izgubili kupovnu moć posljednjih godina? Koje politike primjenjuju države za usklađivanje plata nastavnika i dodataka na plate i kako se mjere vannastavne aktivnosti i učinak? Godišnje ažuriranje #EurydiceEU o platama i naknadama na plate nastavnika i direktora škola u Evropi upravo je objavljeno povodom Svjetskog dana učitelja. Ove godine, Eurydice je po prvi put kao otvorene podatke objavila i tabele zemalja koje se odnose na plate i dodatke na plate nastavnika i direktora škola u Evropi koje su zajedno prikupile Eurydice i OECD/NESLI mreže. Ove podatke možete pronaći na sljedećoj web stranici: Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe – 2020/2021 | Eurydice (europa.eu)

Naknada nastavnika i izgledi za karijeru su sastavni dio politika koje imaju za cilj da privuku najbolje kvalifikovane diplomce u profesiju i zadrže najbolje nastavnike. Naša publikacija prikazuje sastav i razlike u zaradama nastavnika i direktora škola među zemljama Eurydice. Uključuje uporednu analizu i nacionalne listove podataka sa detaljnim informacijama o platama, naknadama i drugim dodatnim isplatama koje primaju nastavnici i direktori škola.

Kompletan uporedni izvještaj možete besplatno pročitati na sljedećoj web stranici: https://bit.ly/3rbiHDT

0

„IT“ obrazovanje u školama u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Kad učenici počinju da izučavaju informatiku u Evropi? Na čemu se učenje u školama fokusira? Da li se od nastavnog osoblja zahtjevaju specifične kvalifikacije?

Obrazovanje u oblasti informatike je od suštinskog značaja za osposobljavanje djece i mladih sa potrebnim vještinama u oblasti informatike, da na odgovoran i siguran način aktivno učestvuju u razvoju tehnoloških i sve više digitalnih društvava. Kriza COVID-19 naglasila je potrebu za političkim akcijama u ovoj oblasti i svakako je bila prekretnica za digitalno obrazovanje.

Informatika je još uvijek relativno nova disciplina u školskom obrazovanju, a naziv i fokus srodnih školskih predmeta razlikuju se u evropskim zemljama. Ovaj izvještaj doprinosi izgradnji zajedničkog razumijevanja informatičkog obrazovanja pružajući komparativnu analizu kurikularnih pristupa i ishoda učenja u osnovnim i srednjim školama širom Evrope. Također razmatra kvalifikacije nastavnika, mogućnosti obuke i druge mjere podrške. Izvještaj se oslanja na podatke iz zakonodavstva i drugih zvaničnih upravljačkih dokumenata koje su prikupile članice mreže Eurydice (tj. 27 država članica EU plus Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska ).

0

Predavanje i učenje u školama u Evropi za vrijeme pandemije „Covid-19“

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Izbijanje pandemije „COVID-19“ snažno je poremetilo svakodnevnu stvarnost škola širom Evrope. Tokom 2020. i 2021. godine, vanredna situacija dovela je do zatvaranja škola u mnogim zemljama i perioda učenja na daljinu ili kombinovanog učenja za mnoge učenike. Nastavnici su se morali brzo prilagoditi novim načinima izvođenja nastave, za koje nisu nužno bili obučeni, a učenici su se u početku morali osloniti na vlastite resurse kako bi nastavili učiti na daljinu koristeći niz tradicionalnih i inovativnih alata.

Iako je bilo pozitivnih obrazovnih efekata vezanih za korištenje tehnologija i transverzalnih vještina, pandemija je također pojačala postojeće obrazovne nejednakosti i rezultirala gubicima u učenju. Ovaj rad naglašava neke važne aspekte koji se odnose na uticaj pandemije COVID-19 na škole tokom školske 2020/2021. Prvo predstavlja pregled različitih organizacionih mjera poduzetih širom Evrope u ovom periodu u vezi sa školama. Zatim analizira glavne akcije koje su poduzele najviše obrazovne vlasti kako bi podržale digitalne kapacitete škola i nastavnika. Sve u svemu, brzi prelazak na učenje na daljinu ili kombinovano učenje otkrio je velike razlike u nivoima digitalizacije između zemalja, kao i između škola, nastavnika i učenika. Konačno, posljednji dio se bavi odgovorima najvišeg nivoa na pandemiju u smislu pružanja dodatnih resursa i sredstava za podršku u učenju studentima koji zaostaju.

Sažetak je izvod iz izvještaja „Povećanje postignuća i motivacije u učenju matematike i prirodnih nauka u školama“ i možete ga pronaći na sljedećoj web stranici:  https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/mathematics-and-science-learning-schools-2022

0

Povećanje postignuća i motivacije u učenju matematike i prirodnih nauka u školama – Infografika

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Koji tipovi obrazovnih sistema imaju veći udio učenika sa barem osnovnim znanjem iz matematike ili iz oblasti prirodnih nauka? I koje politike utiču na postignuća učenika?

Obrazovanje iz matematike i prirodnih nauka igra ključnu ulogu u opremanju djece i mladih potrebnim vještinama i znanjima da budu odgovorni i aktivni građani u našim društvima koja se brzo mijenjaju vođena tehnološkim napretkom. Međutim, dokazi iz međunarodnih studentskih anketa pokazuju da u Evropi značajan dio petnaestogodišnjaka ne dostiže osnovne nivoe vještina iz matematike i prirodnih nauka. Ovaj izvještaj može podržati kreatore obrazovne politike i „stakeholder-e“ širom Evrope u jačanju motivacije učenika, podizanju postignuća i pomoći onima koji zaostaju. Izvještaj objedinjuje kvalitativne informacije iz mreže Eurydice i podatke o postignućima iz dva međunarodna istraživanja o ocjenjivanju (Trendovi u međunarodnoj matematičkoj i naučnoj studiji (TIMSS) 2019. kojom upravlja Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća (IEA) i PISA 2018. istraživanje koje je proveo OECD).

0

Podaci o državama: Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2020/21 godinu

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Da li su nastavnici u Evropi dobro plaćeni? Kakvi su izgledi nastavnika za povećanje plata kako napreduju u karijeri? Ove godine, po prvi put, Eurydice unapred objavljuje tabele za različite države vezane za plate i dodatke na plate za nastavnike i direktore škola u Evropi koje su zajedno prikupile mreže Eurydice i OECD/NESLI. Oni pokrivaju od predškolskog do opšteg višeg srednjeg obrazovanja.

Naknada nastavnika i izgledi za karijeru su zaista sastavni dio politika koje imaju za cilj da privuku najbolje kandidate i osiguraju da oni ostanu u struci. Državni listovi pružaju čitaocu detaljne informacije o zakonskim i stvarnim platama, naknadama i drugim dodatnim isplatama koje primaju nastavnici i direktori škola

Uporedni izvještaj biće objavljen 5. oktobra, povodom Svjetskog dana učitelja.

0

Povećanje postignuća i motivacije u učenju matematike i prirodnih nauka u školama

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Koji tipovi obrazovnih sistema imaju veći udio učenika sa barem osnovnim znanjem iz matematike ili iz oblasti prirodnih nauka? I koje politike utiču na postignuća učenika?

Obrazovanje iz matematike i prirodnih nauka igra ključnu ulogu u opremanju djece i mladih potrebnim vještinama i znanjima da budu odgovorni i aktivni građani u našim društvima koja se brzo mijenjaju vođena tehnološkim napretkom. Međutim, dokazi iz međunarodnih studentskih anketa pokazuju da u Evropi značajan dio petnaestogodišnjaka ne dostiže osnovne nivoe vještina iz matematike i prirodnih nauka. Ovaj izvještaj može podržati kreatore obrazovne politike i „stakeholder-e“ širom Evrope u jačanju motivacije učenika, podizanju postignuća i pomoći onima koji zaostaju. Izvještaj objedinjuje kvalitativne informacije iz mreže Eurydice i podatke o postignućima iz dva međunarodna istraživanja o ocjenjivanju (Trendovi u međunarodnoj matematičkoj i naučnoj studiji (TIMSS) 2019. kojom upravlja Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća (IEA) i PISA 2018. istraživanje koje je proveo OECD).

0

Prema jednakosti i inkluziji u visokom obrazovanju u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Ovaj Eurydice izvještaj fokusira se na temu jednakosti i inkluzije u visokom obrazovanju u Evropi. Analizira trenutni nivo usklađenosti evropskih sistema visokog obrazovanja sa deset principa i smjernica koje su se dogovorile sve zemlje EHEA kao nacrt da se unaprijedi posvećenost poboljšanju socijalne dimenzije. Postoji deset poglavlja koja se bave svakim principom. Svako poglavlje otvara se potpunim izlaganjem relevantnog principa i pratećih Smjernica. Slijedi sažeto objašnjenje o tome kako se određeni principi i smjernice odnose na pravičnost, metodološke izazove koji se rješavaju i izbor indikatora. Konačno, prikupljeni podaci se uglavnom prikazuju u obliku karata. Indikator na tabeli na kraju svakog poglavlja rezimira učinak evropskih zemalja na osnovu obima implementacije određenih Smjernica. Ovo čitaocu daje jasnu vizuelnu sliku o trenutnom nivou pažnje u evropskim sistemima na pravičnost i inkluziju u visokom obrazovanju. Konačno, završno poglavlje rezimira glavne nalaze izvještaja. Glavni izvor izvještaja su informacije o propisima i politikama najvišeg nivoa prikupljene od Eurydice nacionalnih jedinica, koje predstavljaju 38 obrazovnih sistema u 36 evropskih zemalja, sa akademskom 2020/2021.

0

Struktura obrazovnog sistema u Evropi u 2021/22 godini – Šematski dijagrami

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Ovaj izvještaj se fokusira na strukturu sistema obrazovanja i osposobljavanja od predškolskog nivoa obrazovanja do nivoa visokog obrazovanja za školsku/akademsku godinu 2021/22. Obuhvata 39 obrazovnih sistema, što odgovara 37 zemalja koje učestvuju u programu Erasmus+ EU (27 država članica EU, Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska).

Ovaj izvještaj ima tri glavna odjeljka:

  1. Kratka prezentacija glavnih organizacionih modela osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja (nivoi ISCED 1-2),
  2. Vodič za čitanje dijagrama,
  3. Šematski dijagrami.
0

Organizacija akademske 2021/22 godine u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Pitate li se kako je ove godine organizovan akademski kalendar, posebno nakon što je pandemija „COVID-19“  uticala na naše sisteme visokog obrazovanja? Ova publikacija, zasnovana na nacionalnim tj. državnim podacima, daje tačne podatke o početku akademske godine, terminima, praznicima i ispitnim rokovima. Ističu se i razlike između univerzitetskih i ne-univerzitetskih studijskih programa. Podaci su dostupni za 37 zemalja.

0
Page 1 of 3 123