Archive for Decembar, 2016

Planirano godišnje nastavno vrijeme za obavezno obrazovanje u Evropi 2015/16

Originalna publikacija

Čitanje, pisanje i književnost, matematika, prirodne nauke i strani jezici priznaju se kao osnovni predmeti u svim europskim zemljama. Ali koliko vremena učenici provode na učenu ovih predmeta u školi, i koliko se ovo nastavno vrijeme razlikuje od zemlje do zemlje?
Ovaj izvještaj pruža informacije o minimalnom nastavnom vemenu za ove predmete u redovnoj nastavi za opšte obavezno obrazovanje u 37 evropskih zemalja koje učestvuju u Eurydice mreži. Referentna godina je 2015/16.

0

Struktura evropskih obrazovnih sistema 2016/17

Originalna publikacija

Ovaj izvještaj pruža informacije o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do visokog nivoa za školsku 2016/17 i akademske godine. To uključuje sematske dijagrame, objašnjenja i mape koje pokazuju osnovne organizacione modele predškolskog i osnovnog obrazovanja. Informacije su dostupne za  43 evropska obrazovna sistema koji pokrivaju 38 zemalja koje učestvuju u programu Erasmus + EU.

0

Plate i novčane naknade za nastavnike i direktore škola

BHS prevod

Ovaj godišnji izvještaj daje komparativnu analizu plata I naknada nastavnika i direktora škola u Evropi 2014/15. Ona također uključuje pojedinačne preglede zemalja sa detaljnim informacijama o pitanjima kao što su godišnji bruto plaće, napredovanje kroz plate i dostupne mogućnosti.

Izvještaj pokriva sve države članice EU, kao i druge zemalje koje učestvuju u Eurydice mreži.

 

0

Eurydiceov kratki pregled

BHS prevod

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  2014.

Ovaj kratki pregled opisuje osnovni sadržaj izdanja Ključni podaci o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 2014., izvještaj  koji su u junu  2014. godine Eurydice i Eurostat izdali, te razradili u saradnji s tematskom radnom grupom  o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Izvještaj Eurydicea i izvještaj tematske radne grupe objavljen u oktobru 2014. godine pod nazivom Prijedlog ključnih načela kvalitetnog okvira za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, izrađeni su u međusobnoj uskoj saradnji. Zajednička područja kojima se bave ova dva pravovremeno sačinjena izvještajaznači da su ona komplementarna te nude čitaocu sveobuhvatno razumijevanje ovog posebnog područja politike.

0

Obrazovanje odraslih i obuka u Evropi

BHS prevod

Koji je nivo obrazovanja u Evropi medju odraslim stanovnistvom? Šta je sa pismenošću, računanjem i  ICT vjestinama medju odraslim u Evropi? Da li svi odrasli imaju jednako koristi od dostupnih mogućnosti cjeloživotnog ucenja?

Podaci koji pruzaju odgovore na ova pitanja su polazna tacka za izvjestaj Eurydice-a o obrazovanju i obuci odraslih u Evropi: Prosirenjem pristupa obrazovnim mogucnostima stvara se slika o stanju obrazovanja i obuke odraslih u Evropi…

0

Pariška deklaracija

Originalna publikacija

Prije godinu dana, kao odgovor na ekstremističko nasilje i terorističke napade u Evropi, EU ministri obrazovanja i komesar Navracsics usvojili su Parišku deklaraciju o “Promovisanju građanstva i vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije kroz obrazovanje “.

To je potvrdilo odlučnost Europe da stoji rame uz rame u znak podrške i očuvanja temeljnih vrijednosti koje leže u srcu EU: poštivanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava.

Evo kako su, godinu dana kasnije, evropske zemlje ugradile ciljeve Deklaracije u Parizu u svoje obrazovne politike.
Ovaj novi Eurydice letak će vam pružiti kratak pregled nedavnih promjena u obrazovnim politikama u evropskim zemljama od usvajanja Pariške deklaracije.

0

Preduzetničko učenje

Originalna publikacija

Zašto je preduzetničko obrazovanje bitno? Da li su evropske zemlje ugrađivale preduzetničko obrazovanje u svoje nastavne planove i programe? Kakve strategije su uspostavljene do sada? Kako su nastavnici obučeni za to?

Ovaj Eurydice izvještaj pruža ažurirane i detaljnije informacije o strategijama, nastavnim planovima i programima i ishodima učenja, a takođe pokriva nove teme, kao što su šeme finansiranja i obrazovanja nastavnika.
Izvještaj se fokusira na osnovno obrazovanje, niže i opšte srednje obrazovanje, kao i na škole koje se bave stručnim obrazovanjem i obukom. On sadrži informacije 33 zemlje koje učestvuju u Eurydice mreža za 2014/15.

0
Page 1 of 2 12