EU Book Shop!

Sve Eurydice publikacije također možete pregledati u knjižari Evropske Unije.

NAJNOVIJI ČLANCI

Validacija neformalnog učenja u visokom obrazovanju u Evropi

Opširnije

Učenje za održivost u Evropi: Izgradnja kompetencija i podrška školama i nastavnom kadru

Opširnije

Promocija različitosti i inkluzije u školama u Evropi

Opširnije


Eurypedia

Eurydice info letak

Strani jezici u EU školama

Integrating Migrant Students

EURYDICE MREŽA – pruža informacije i analize evropskih obrazovnih sistema i politika

SVEOBUHVATNI I REDOVNO AŽURIRANI OPISI OBRAZOVNIH SISTEMA U RAZLIČITIM EVROPSKIM ZEMLJAMA.

STUDIJE O RAZLIČITIM ASPEKTIMA OBRAZOVNIH SISTEMA, NPR. OBRAZOVANJE I OBUKA U EVROPI 2020, TJELESNO OBRAZOVANJE I SPORT U ŠKOLAMA EVROPE I SLIČNO.

STATISTIČKI PODACI I INDIKATORI O OBRAZOVANJU PRIKAZANI KROZ STUDIJE, NPR. KLJUČNI PODACI O UČENJU STRANIH JEZIKA U ŠKOLAMA, O VISOKOM OBRAZOVANJU, O IKT U ŠKOLAMA I SL.

PRUŽA INFORMACIJE O STRUKTURI I GLAVNIM ODREDNICAMA EVROPSKIH OBRAZOVNIH SISTEMA.

Zakonodavstvo

PREGLED USVOJENIH STRATEGIJA I ZAKONA U BOSNI I HERCEGOVINI
– PO NIVOIMA VLASTI –