Posts Tagged 'studentske naknade'

Sistemi studentskih naknada i podrške u Evropskom prostoru visokog obrazovanja 2016/2017

Originalna publikacija

Objavljen je izvještaj Sistemi studentskih naknada i podrške u Evropskom prostoru visokog obrazovanja 2016/2017. Pored komparativnog istraživanja doprinosa studenta (naknade, administrativne takse, itd),  podrške za studente, izvještaj također pruža opise pojedinih država kako i koliko izdvajaju studenti i kolike i kakve su im pomoći na raspolaganju.

0