Archive for Septembar, 2021

Organizacija akademske 2021/22 godine u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Pitate li se kako je ove godine organizovan akademski kalendar, posebno nakon što je pandemija „COVID-19“  uticala na naše sisteme visokog obrazovanja? Ova publikacija, zasnovana na nacionalnim tj. državnim podacima, daje tačne podatke o početku akademske godine, terminima, praznicima i ispitnim rokovima. Ističu se i razlike između univerzitetskih i ne-univerzitetskih studijskih programa. Podaci su dostupni za 37 zemalja.

0

Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i srednje opšte obrazovanje – 2021/22

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Kako je organizovana školska 2021/22 godina za osnovno i srednje opšte organizovanje u cijeloj Evropi? Ovaj „Eurydice“ izvještaj o organizaciji školskog vremena u osnovnom i srednje opštem obrazovanju odgovara na ovo  pitanje. Izvještaj sadrži nacionalne tj. državne podatke o dužini školske godine, datumima početka i završetka svake školske godine, vremenu i trajanju školskih praznika i broju školskih dana. Unatoč nekim razlikama, zemlje pokazuju mnoge sličnosti u pogledu strukture svojih školskih kalendara. Jeste li znali da su zemlje u kojima školska godina počinje najranije Danska i Njemačka? S obzirom na broj školskih dana, on varira između 165 dana u Albaniji i na Malti, te 200 dana u Danskoj i Italiji.

Uopšteno, broj školskih dana je isti u osnovnom i srednjem obrazovanju, ali postoji nekoliko izuzetaka. U Francuskoj i Srbiji (u obje države u višem srednjem obrazovanju), u Litvaniji i Rumuniji, na primjer, broj školskih dana je veći u srednjem obrazovanju nego u osnovnom.

Ovi ključni indikatori i mnogi drugi ilustrovani su u uporednim podacima za svaku državu na koju se odnosi ovaj izvještaj. Podaci su dostupni za 37 zemalja koje pokrivaju osnovno i opštee srednje obrazovanje i učestvuju u Erasmus+ programu EU (27 država članica, Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska)

0

Obrazovanje i obuka odraslih u Evropi: Izgradnja inkluzivnih puteva do vještina i kvalifikacija

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Ovaj „Eurydice“ izvještaj fokusira se na obrazovanje i obuku odraslih u Evropi. Izvještaj istražuje trenutne pristupe promociji cjeloživotnog učenja, s posebnim naglaskom na politike i mjere koje podržavaju odrasle osobe s niskim nivoom vještina i kvalifikacija u pristupu mogućnostima učenja. Polazeći od niza kvantitativnih indikatora koji se odnose na obrazovanje i obuku odraslih (Poglavlje 1), izvještaj ispituje nacionalne aranžmane za koordinaciju politika i mjera za učenje odraslih (Poglavlje 2). Zatim se u izvještaju navodi pregled programa subvencioniranih od strane država koji nastoje pružiti mogućnosti odraslima da unaprijede svoje vještine i kvalifikacije (Poglavlje 3). Izvještaj se bavi i pitanjem finansijske podrške, obraćajući posebnu pažnju na finansijske podsticaje za grupe sa niskim nivoom kvalifikacija (Poglavlje 4). Pristupi postizanju fleksibilnih puteva učenja predstavljaju još jedno područje istraživanja (Poglavlje 5). Nakon toga slijedi analiza aranžmana za priznavanje i potvrđivanje neformalnog i informalnog učenja (Poglavlje 6). Izvještaj konačno razmatra u kojoj mjeri aktivnosti podizanja svijesti i informiranja (Poglavlje 7) i usluge usmjeravanja (Poglavlje 8) podupiru dostupnu ponudu učenja. Glavni izvor izvještaja su informacije o politikama prikupljene od nacionalnih jedinica Eurydice, koje predstavljaju 42 sistema obrazovanja i obuke u 37 evropskih zemalja. Ovi podaci su dopunjeni kvalitativnim i kvantitativnim podacima drugih organizacija, uključujući Cedefop, Eurostat i OECD.

0