Archive for Januar, 2017

Mehanizni podrške za politike zasnovane na evidencijama u obrazovanju

Originalna publikacija

Politike zasnovane na evidencijama zahtjevaju visok kvalitet evidencija da bi proces izrade politika bio efikasan. Koje vrste evidencija se koriste u kreiranju obrazovne politike? Koje su sličnosti i razlike između pristupa evropskih zemalja pri korištenju evidencija? Kakve vrste mehanizama podrške postoje za kreiranje politika zasnovanih na evidencijama?

Najnoviji Eurydice izvještaj “Podrška mehanizmima za izradu politika na osnovu evidencija” daje preliminarne odgovore. Izvještaj pruža početno mapiranje vrlo kompleksne oblasti. On upoređuje institucije i prakse u procesu izrade politika zasnovanih na dokazima, kao i dostupnost evidencija I njihovo posredovanje. Izvještaj predstavlja konkretne primjere upotrebe evidencija u formulisanju politika za svaku zemlju.

 

0