Archive for Juni, 2017

Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017

Originalna
publikacija

Sektor visokog obrazovanja u Evropi je doživio duboke promjene u prethodnim godinama. Broj studenata kontinuirano nastavlja da raste, dok istovremeno Sektor visokog obrazovanja doživljava značajne strukturalne promjene, kao što novi načini finansiranja,te novi sistemi osiguranja kvaliteta.Također u prethodnom periodu izazovi za akademsko osoblje su u porastu. Akademsko osoblje je odgovorno za proces učenja sve većeg broja studenata, obaveza istraživanja i reagovanja na rastuće društvene potrebe, dok sa druge strane akademska radna mjesta podliježu sve većoj konkurenciji što dovodi do smanjene sigurnosti samih akademskih radnih mjesta.

 

0

Preporučeno godišnje vrijeme nastave s punim radnim vremenom obaveznog obrazovanja

Originalna
publikacija

Vijeće Evropske unije postavilo je sebi u zadatak smanjenja loših rezultata u predmetima koja se tiču izučavanja jezika, matematike i tehničkih nauka među đacima od 15 godina i mlađim za 15% do 2020 godine. Postavlja se pitanje kako da evropske države postignu ovakav rezultat? Efekti učenja zavise od mnogobrojnih faktora, ali jedan ključni faktor u procesu učenja je vrijeme instrukcija koje im stoji na raspolaganju. Kako nastavnici da na najbolji mogući način organizuju ograničeno vrijeme između različitih subjekata, osiguravajući svim đacima da dobiju priliku za zarvoj njihovih potencijala učenja u različitim područjima.

0