Publikacije

Preporučeno godišnje vrijeme nastave s punim radnim vremenom obaveznog obrazovanja

Originalna
publikacija

Vijeće Evropske unije postavilo je sebi u zadatak smanjenja loših rezultata u predmetima koja se tiču izučavanja jezika, matematike i tehničkih nauka među đacima od 15 godina i mlađim za 15% do 2020 godine. Postavlja se pitanje kako da evropske države postignu ovakav rezultat? Efekti učenja zavise od mnogobrojnih faktora, ali jedan ključni faktor u procesu učenja je vrijeme instrukcija koje im stoji na raspolaganju. Kako nastavnici da na najbolji mogući način organizuju ograničeno vrijeme između različitih subjekata, osiguravajući svim đacima da dobiju priliku za zarvoj njihovih potencijala učenja u različitim područjima.

0