Archive for April, 2018

Bolje znanje za bolje obrazovne politike

Originalna
publikacija

Naša početna  stranica sadrži tri sekcije: Komparativne izvještaje posvećene specifičnim temama, detaljne državne opise obrazovnih sistema u 38 država Erasmus+ programa i vijesti i članke povezane sa različitim  obrazovnim oblastima. Također, ova stranica sadrži prezentacije najnovijih vijesti i publikacija.

Koristeći ovu stranicu mogu se filtrirati izvještaji po godinama i različitim temama, kao i vijesti i članci po godinama i tipovima. Odjeljak koji se odnosi na provođenje reformi i politikama razvoja u okviru državnih opisa je posebno istaknut te im se može lakše pristupiti.

Posjećujući web stranicu https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ možete otkriti njegov osvježen izgled i ažurirani sadržaj te saznati više o tome kako su obrazovni sistemi organizovani u Evropi i kako funkcionišu. Naša publikacija i materijali koji se nalaze u njoj pokrivaju sve nivoe obrazovanja, od predškolskog obrazovanja do visokog obrazovanja, sa informacijama koje se redovno ažuriraju.

Saznanja koja se nalaze u našoj publikaciji želimo podijeliti sa što više ljudi a bili bismo i zahvalni svim onim ljudima koji bi željeli dalje podijeliti vijesti sa svima onima koji su zainteresovani.

Imajte na umu da će se sve stranice prijašnjih platformi automatski preusmjeravati na našu početnu web stranicu.

0