Archive for Oktobar, 2017

Studentske naknade i sistemi podrške u visokom obrazovanju u Evropi 2017/18

Originalna
publikacija

Da li ste znali da novi studenti/brucoši u Crnoj Gori nemaju obavezu plaćanja studentske naknade ove jeseni? Ili da Island razmatra mogućnost uvođenja grantova za svoje studente ili da su isti zamijenjeni sa studentskim zajmovima u Engleskoj ili Holandiji. Ili da strani studenti plaćaju studenstsku naknadu u samo jednoj od 16 Njemačkih pokrajina (Baden-Wurttemberg). Ili da svako može studirati u Češkoj Republicibez plaćanja studentske naknade – ako studira na češkom jeziku.

Kada studenti planiraju vlastito visoko obrazovanje jedan bitan element koji trebaju uzeti u razmatranje je koliko će ih koštati i dali će dobijati neki vid finansijske podrške. U Evropi gdje je lakše nego bilo gdje drugo studirati u nekoj drugoj državi, pouzdane informacije o troškovima studiranja i podrške koje studenti mogu dobiti su od suštinske važnosti.

Godišnje ,,Eurydice-ov” izvještaj o studenskim naknadama i podršci pruža usporedni pregled studentskih naknada i finansijske podrške u 42 evropska sistema visokog obrazovanja kao i informacije za svaku državu ponaosob koje detalno objašnjavaju kolike su studentske naknade, grantovi, studentski zajmovi i ostale prinadležnosti.

0

Eurydice Izvještaj: Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017

Originalna
publikacija

Sektor visokog obrazovanja u Evropi je doživio duboke promjene u prethodnim godinama. Broj studenata kontinuirano nastavlja da raste, dok istovremeno Sektor visokog obrazovanja doživljava značajne strukturalne promjene, kao što novi načini finansiranja,te novi sistemi osiguranja kvaliteta.Također u prethodnom periodu izazovi za akademsko osoblje su u porastu. Akademsko osoblje je odgovorno za proces učenja sve većeg broja studenata, obaveza istraživanja i reagovanja na rastuće društvene potrebe, dok sa druge strane akademska radna mjesta podliježu sve većoj konkurenciji što dovodi do smanjene sigurnosti samih akademskih radnih mjesta.

Ovaj Eurydice-ov Izvještaj fokusiran je zaključke prethodnog Eurydice-ovog Izvještaja koji se odnosi na Modernizaciju visokog obrazovanja u Evropi – akademsko osoblje u 2017. godini koji je objavljen u junu 2017. godine. Informaciju su sakupljene zahvaljujuću Eurydice-ovoj mreži u 35 država Evrope. Fokus kod prikupljanja podataka je bio usmjeren ka akademskom osoblju koji je zaposlen u državnim i javno subvencioniranim privatnim Institucijama visokog obrazovanja. Podaci koji su korišteni u Eurydice-ovom Izvještaju su upotpunjeni  informacijama iz ostalih izvora uključujući širok obim informacija dobijenih kroz razna istraživanja te javne izvještaje , kao i putem rezultata dva kvalitativna istraživanja sprovedenih putem sindikata akademskog osoblja i agencija za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Statističke informacije koje su prikupljene iz UNESCO/OECD/Eurostat (UOE) baze podataka su također korištene sa informacijama prikupljenih iz Registra evropskog tercijalnog obrazovanja (ETER).

0