Archive for Juni, 2019

Preporučeno godišnje vrijeme za izvođenje nastave u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi – 2018/19

Originalna
publikacija

Da li ste znali da raspoloživo vrijeme za učenje može imati pozitivan učinak na sam proces učenja i to posebno u situacijama učenika koji se nalaze u nepovoljenom položaju?

Savjet Evropske Unije postavilo je cilj smanjenja niskih postignuća tj. rezultata učenja u oblasti čitanja, matematike i prirodnih nauka među 15-godišnjacima na manje od 15% do 2020 godine. Postavlja se pitanje na koji način evropske zemlje to mogu postići?

Ovaj Izvještaj bavi se analizom preporučenog minumuma trajanja nastave u redovnom obaveznom opštem obrazovanju u 43 evropska obrazovna sistema u školskoj 2018/19 godini.

Posebna pozornost posvećena je čitanju, pisanju i književnosti, matematici, prirodnim i društvenim naukama. Ovaj Izvještaj pokazuje kako su čitanje, pisanje i književnost predmetna područja koja zauzimaju najveći dio nastavnog vremena u osnovnom obrazovanju. Matematika predstavlja drugi najveći udio vremana izvođenja nastave, pri čemi se udio izvođenja nastave iz predmeta matematike smanjuje na sekundarnom nivou u korist drugih predmeta iz drugih prirodnih oblasti. Osim usporedne analize, ovaj Izvještaj uključuje i nacionalne dijagrame koji ilustriraju podatke po zemljama i predmetima. Podatke su zajednički prikupili Eurydice i OECD NESLI mreža.

0