Publikacije

Preporučeno godišnje vrijeme za izvođenje nastave u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi – 2018/19

Originalna
publikacija

Da li ste znali da raspoloživo vrijeme za učenje može imati pozitivan učinak na sam proces učenja i to posebno u situacijama učenika koji se nalaze u nepovoljenom položaju?

Savjet Evropske Unije postavilo je cilj smanjenja niskih postignuća tj. rezultata učenja u oblasti čitanja, matematike i prirodnih nauka među 15-godišnjacima na manje od 15% do 2020 godine. Postavlja se pitanje na koji način evropske zemlje to mogu postići?

Ovaj Izvještaj bavi se analizom preporučenog minumuma trajanja nastave u redovnom obaveznom opštem obrazovanju u 43 evropska obrazovna sistema u školskoj 2018/19 godini.

Posebna pozornost posvećena je čitanju, pisanju i književnosti, matematici, prirodnim i društvenim naukama. Ovaj Izvještaj pokazuje kako su čitanje, pisanje i književnost predmetna područja koja zauzimaju najveći dio nastavnog vremena u osnovnom obrazovanju. Matematika predstavlja drugi najveći udio vremana izvođenja nastave, pri čemi se udio izvođenja nastave iz predmeta matematike smanjuje na sekundarnom nivou u korist drugih predmeta iz drugih prirodnih oblasti. Osim usporedne analize, ovaj Izvještaj uključuje i nacionalne dijagrame koji ilustriraju podatke po zemljama i predmetima. Podatke su zajednički prikupili Eurydice i OECD NESLI mreža.

0

Integracija učenika i studenata imigrantskog porijekla u školama u Evropi: Nacionalne politike i mjere

Originalna
publikacija

Kako je riješena integracija učenika i studenata sa imigrantskim porijeklom u evropskim školama? Uprkos svim trenutnim naporima na nivou kako cijele Evrope, tako i na nivou pojedinačnih evropskih država učenici i studenti sa imigrantskim statusom i dalje nastavljaju da zaostaju za učenicima i studentima koji pripadaju domicilnoj populaciji u mnogim oblastima. Ovi učenici i studenti se naročito suočavaju sa brojnim izazovima koji su povezani sa njihovim učešćem u školama a koje mogu direktno uticati na njihovo učenje i razvoj i koji u konačnici može voditi do loše integracije unutar tržišta rada i uopšteno samog društva.

Ovaj Izvještaj pokazuje kako najviše obrazovne vlasti, koji uključuje 42 evropska obrazovna sistema, promovišu integraciju učenika i studenata imigranata u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja (kao referentna godina uzeta je školska 2017/18 godina).

U prvom dijelu, komparativne analize pokrivaju sve države opisujući postojeće politike i mjere koje utiču na proces uključivanja u škole novopristiglih učenika i studenata imigranata te kako školske ustanove adresiraju njihove različite potencijale učenja i potreba.

U drugom dijelu, analiziraju se politike u 10 odabranih obrazovnih sistema unutar dvije glavne dimenzije: Način na koji je raznolikost prilagođena i kako se u školskom okruženju razmatra dobrobit učenika i studenata sa imigrantskim porijeklom. Zadnje, ali veoma važno, ovaj Izvještaj analizira cjelokupnost političkih pristupa, te se daje Zaključak da sa politike kojima se promoviše pristup kvalitetnom obrazovanju omogućavaju kako integraciju samih učenika i studenata imigranata tako i cjelokupnu integraciju svih studenata u Evropi.

0

Integracija izbjeglica i tražilaca azila unutar sistema visokog obrazovanja u Evropi

Originalna
publikacija

Ljudska istorija je oblikovana činjenicom kretanja ljudi koji su nastavljali život u drugim mjestima u odnosu na mjesta rođenja i rane mladosti. Broj ljudi danas koji žive van država rođenja je mnogo veći nego što je bio u prošlosti. U Evropskoj Uniji (EU) tj. u državama članicama Evropske Unije broj ljudi koji imaju državljanstva država koje nisu članice Evropske Unije sa 01.01.2017. godine je iznosio 21,6 miliona osoba, a također tamo je bilo prisutno i 16,9 miliona osoba koji su imali državljansto neke druge članice Evropske Unije (Eurosta, 2018c). Unutar ove široke grupe imigranata, tražilaca azila i izbjeglica, a koji su bili prisiljeni napustiti njihove matične države, čine relativno mali procenat ljudi u odnosu na cjelokupnu populaciju Evropske Unije. Uprkos tome, značajno povećanje broja tražilaca azila, koji su u 2015 i 2016 godinu ušli u Evropu, mahom kao rezultat konflikta u Siriji – su doveli do situacije da većina mainstream medija i političara definiše ovaj migracijski fenomen kao „izbjegličku krizu“.

Ovaj Izvještaj je bio planiran u jeku „izbjegličkog talasa“. Predsjednik Evropske Komisije, Žan Klod Junker, u svom obraćanju o stanju u Evropskoj Uniji u septembru 2015 godine, je izjavio: „prvi prioritet danas mora biti rješavanje izbjegličke krize“…

0

Integracija učenika i studenata imigrantskog porijekla u školama u Evropi: Nacionalne politike i mjere

Originalna
publikacija

Kako je riješena integracija učenika i studenata sa imigrantskim porijeklom u evropskim školama? Uprkos svim trenutnim naporima na nivou kako cijele Evrope, tako i na nivou pojedinačnih evropskih država učenici i studenti sa imigrantskim statusom i dalje nastavljaju da zaostaju za učenicima i studentima koji pripadaju domicilnoj populaciji u mnogim oblastima. Ovi učenici i studenti se naročito suočavaju sa brojnim izazovima koji su povezani sa njihovim učešćem u školama a koje mogu direktno uticati na njihovo učenje i razvoj i koji u konačnici može voditi do loše integracije unutar tržišta rada i uopšteno samog društva.

Ovaj Izvještaj pokazuje kako najviše obrazovne vlasti, koji uključuje 42 evropska obrazovna sistema, promovišu integraciju učenika i studenata imigranata u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja (kao referentna godina uzeta je školska 2017/18 godina).

U prvom dijelu, komparativne analize pokrivaju sve države opisujući postojeće politike i mjere koje utiču na proces uključivanja u škole novopristiglih učenika i studenata imigranata te kako školske ustanove adresiraju njihove različite potencijale učenja i potreba.

U drugom dijelu, analiziraju se politike u 10 odabranih obrazovnih sistema unutar dvije glavne dimenzije: Način na koji je raznolikost prilagođena i kako se u školskom okruženju razmatra dobrobit učenika i studenata sa imigrantskim porijeklom. Zadnje, ali veoma važno, ovaj Izvještaj analizira cjelokupnost političkih pristupa, te se daje Zaključak da sa politike kojima se promoviše pristup kvalitetnom obrazovanju omogućavaju kako integraciju samih učenika i studenata imigranata tako i cjelokupnu integraciju svih studenata u Evropi.

0

Integracija učenika i studenata imigrantskog porijekla u školama u Evropi: Nacionalne politike i mjere

Originalna
publikacija

Kako je riješena integracija učenika i studenata sa imigrantskim porijeklom u evropskim školama? Uprkos svim trenutnim naporima na nivou kako cijele Evrope, tako i na nivou pojedinačnih evropskih država učenici i studenti sa imigrantskim statusom i dalje nastavljaju da zaostaju za učenicima i studentima koji pripadaju domicilnoj populaciji u mnogim oblastima. Ovi učenici i studenti se naročito suočavaju sa brojnim izazovima koji su povezani sa njihovim učešćem u školama a koje mogu direktno uticati na njihovo učenje i razvoj i koji u konačnici može voditi do loše integracije unutar tržišta rada i uopšteno samog društva.

Ovaj Izvještaj pokazuje kako najviše obrazovne vlasti, koji uključuje 42 evropska obrazovna sistema, promovišu integraciju učenika i studenata imigranata u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja (kao referentna godina uzeta je školska 2017/18 godina).

U prvom dijelu, komparativne analize pokrivaju sve države opisujući postojeće politike i mjere koje utiču na proces uključivanja u škole novopristiglih učenika i studenata imigranata te kako školske ustanove adresiraju njihove različite potencijale učenja i potreba.

U drugom dijelu, analiziraju se politike u 10 odabranih obrazovnih sistema unutar dvije glavne dimenzije: Način na koji je raznolikost prilagođena i kako se u školskom okruženju razmatra dobrobit učenika i studenata sa imigrantskim porijeklom. Zadnje, ali veoma važno, ovaj Izvještaj analizira cjelokupnost političkih pristupa, te se daje Zaključak da sa politike kojima se promoviše pristup kvalitetnom obrazovanju omogućavaju kako integraciju samih učenika i studenata imigranata tako i cjelokupnu integraciju svih studenata u Evropi.

0

Nacionalne studentske naknade i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju – 2018/19

Originalna
publikacija

 

Da li znate gdje u Evropi studenti mogu studirati a da pritom ne moraju platiti studentske naknade? Ili pak da li znate u kojim državama Evrope studenti plaćaju najviše tj. najskuplje studentske naknade? Znate li koja vrsta finansijske pomoći je ponuđena studentima i koji je studenti primaju? Cilj ovog izvještaja je da pruži pregled za oba dijela izvještaja tj. da pruži detaljne informacije o glavnim karakteristikama studentskih naknada koje studenti plaćaju u Evropi, kao i detaljne informacije koje se odnose na svaku individualnu državu Evrope. Izvještaj je struktuiran u dva glavna dijela: Komparativni pregled „Ključni pokazatelji“ i prikaz 43 nacionalnih informativnih listova. Ovi nacionalni tj. državni listovi se odnose na svaku pojedinačnu državu Evrope i prezentuju naknade koje studenti plaćaju, sa jedne strane, tako i finansijsku podršku koja im je dostupna u okviru javnih ali i privatnih visokoškolskih institucija u 2018/19 godini. Informacije pokrivaju 28 država članica Evropske Unije kao i evropske države koje nisu članice EU tj. Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švajcarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Tursku.

0

Plate i naknade nastavnog osoblja i školskog menadžmenta u Evropi za 2016/17 godinu

Originalna
publikacija

U kojoj evropskoj državi nastavno osoblje ima najviše plate? U kojoj državi Evrope su porasle plate nastavnog osoblja od posljednje ekonomske krize? Koliko dugo vremena treba da prođe da bi učitelji/nastavnici/profesori ostvarili maksimalnu godišnju platu? Ova godišnja „Eurydice“-ova publikacija bavi se analiziranjem plata nastavnog osoblja te školskog menadžmenta u Evropi. Također ova publikacija pokazuje razlike koje postoje širom Evrope a tiču se veličine plata nastavnog osoblja i menadžmenta te rasta njihovih plata.

U većini evropskih država došlo je do nominalnog  porasta plata nastavnog osoblja u zadnjoj godini osim u Italiji i Lehtenštajnu, a zahvaljujući moratorijumu na rast plata osoblja koje radi u javnom sektoru u Litvaniji, Luksemburgu, Holandiji i Finskoj plata nastavnog osoblja i školskom menadžmenta je ostala na istom nivou kao i prethodne godine, dok su se plate u Bosni i Hercegovini smanjile. Realne plate (nominalni iznos umanjen za stopu inflacije) nastavnog osoblja i školskog menadžmenta, koji tek počinju nastavničku karijeru, su manje u 9 evropskih država nego u 2009/10 godini tj. godinama prije početka finansijske krize. Izvještaj također podcrtava da plate i uslovi rada nastavnog osoblja značajno variraju između različitih evropskih država. Npr. u istočnoj Evropi početne zagarantovane plate nastavnog osoblja i škoslkog menadžmenta su značajno niže nego u zapadnoj Evropi.

Ovaj izvještaj pruža informacije o zagarantovanim platama i naknadama za nastavnog osoblje te školskog menadžmenta u predškolskom, osnovnom i srednjem javnom obrazovanju. Komparativne analize, koje uključuju 41 evropski obrazovni sistem, pokazuje povećanje plata učitelja/nastavnika/profesora ali i razlike u visini njihovih plata te uslovima rada.

Po prvi put podaci su zajednički prikupljeni pomoću „Eurydice“-ove i OECD/NESLI mreže.

Ova publikacija je objavljena na dan Svjetskog dana učitelja.

0

Obavezno obrazovanje u Evropi – 2018/19

Originalna
publikacija

U potrazi ste za preciznim informacijama o trajanju obaveznog obrazovanja u 43 evropska obrazovna sistema?

U ovoj novoj „Eurydice“-ovoj publikaciji definitivno će te pronaći informacije koje tražite: Trajanje obaveznog obrazovanja kroz kompletnu Evropu, početak i završetak obaveznog  obrazovanja u 43 evropska obrazovna sistema, kao i razlike koje se javljaju između država a u vezi su sa punim ili parcijalnim vremenom obaveznog obrazovanja za svaku pojedinačnu zemlju. Otkrićete npr. da u Mađarskoj početak obaveznog obrazovanja započinje u 3 godini života, dok npr. u Estoniji ili Švedskoj obavezno obrazovanje započinje u 7 godini života. U većini evropskih obrazovnih sistema, obavezno obrazovanje traje najčešće između 9 i 10 godina. U Belgiji, Njemačkoj (5 pokrajina), Luksemburgu, Velikoj Britaniji (Sjevernoj Irskoj) i Turskoj trajanje obaveznog obrazovanja je 12 godina, dok je npr. u Njemačkoj (drugih 5 pokrajina), Mađarskoj, Holandiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji trajanje obaveznog obrazovanja 13 godina.

Informacije su dostupne za 43 Evropska obrazovna sistema i pokrivaju 38 država koje učestvuju u EU Erasmus+ programu.

0

Struktura evropskih obrazovnih sistema u 2018/19 godini – šematski dijagrami

Originalna
publikacija

U okviru ,,Eurydice-ove’’ zadnje publikacije ,,Struktura evropskih obrazovnih sistema u 2017/18 godini sa šematskim prikazima’’ možete saznati kako su organizovani evropski obrazovni sitemi za svaku državu pojedinačno? Koje su razlike u modelima organizacije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Evropi i koliko dugo traje obrazovni nivo za svaku pojedinačnu zemlju? Koliko su različiti programi koji se nude na srednjoškolskom nivou?

Odgovori na sva ova pitanja mogu se naći u najnovijoj „Eurydice“-ovoj publikaciji o strukturi Evropskog obrazovnog sistema. Otkrićete npr. koja su tri glavna organizaciona modela osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja u Evropi i kako funkcionišu. Izvještaj uključuje šematske dijagrame različitih država, vodič za objašnjenje, kao i mapu koje pokazuju sve ove različite modele. Informacije su dostupne za 43 Evropska obrazovna sistema i pokrivaju 38 država koje su učestvuju u EU Erasmus+ programu.

0

Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i opšte srednje obrazovanje u 2018/19 godini kao i organizacija akademske godine u Evropi u akademskoj 2018/19 godini

Originalna
publikacija

Povratak u školu: Eurydice objavljuje školske i akademske kalendare za 2018/19 godinu. Ljeto je gotovo i vrijeme je za povratak u školu, a također vrijeme je i za novi Eurydice-ov godišnji Izvještaj o organizaciji školskih i akademskih kalendara. Ukoliko ste u potrazi za informacijama koje uključuju raspodjelu tj. distribuciju praznika tj. broja prazničnih dana ili ukupnog broja radnih dana školskoj/akademskoj 2018/19 godini onda je ovaj Izvještaj upravo ono što vam je potrebno za dobijanje ovih informacija.

Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i opšte srednje obrazovanje u školskoj 2018/19 godini

Na koji način je organizovano školsko vrijeme širom Evrope? Uprkos nekim razlikama, države Evrope pokazuju mnoge sličnosti u strukturi i organizaciji njihovih školskih kalendara. U 10 država/regiona  Evrope školska godina počinje u avgustu mjesecu. Države u kojima školska godina počinje najranije su Danska i Finska. U zavisnosti od države do države broj školskih dana se kreće između 156  radnih dana u Albaniji do 200 radnih dana u Danskoj i Italiji. Uopšteno, broj školskih dana je isti bilo da se radi o osnovnom ili opštem srednjem obrazovanju, ali postoje i određeni izuzeci: Npr. u Francuskoj (više-srednje obrazovanje), Grčkoj (u srednjem obrazovanju dani koji su namjenjeni učenju i dani za polaganje ispita su uključeni u ukupan broj školskih dana) ili Srbiji broj školskih dana je veći u srednjem obrazovanju u odnosu na osnovno obrazovanje.

Izvještaj, koji je zasnovan na nacionalnim tj. državnim podacima, uključuje i  pregled  o dužini školske godine, početku i završetku školske godine, broju dana koji su namjenjeni praznicima kao i njihovom tajmingu i na kraju broju školskih dana ukupno. Ovaj Izvještaj pokriva kako onsovno tako i opšte srednje obrazovanje a također su u Izvještaju ilustrovani ključni podaci po komparativnim kriterijumima. Informacije su dostupne za 38 država koje participiraju u EU Erasmus+ programu (28 država članica Evropske Unije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Norveška, Srbija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska)

Organizacija akademske godine u Evropi za akademsku 2018/19 godinu

Akademski kalendar sadrži nacionalne podatke o tome kako je struktuirana akademska godina (Početak akademske godine, vrijeme izvođenja nastave/predavanja, praznici i vrijeme ispita). Razlike između Univerziteta i ne-univerzitetskih studijskih programa su također prezentirane. Informaciju su dostupne za 38 država.

0
Page 1 of 5 12345