Misija Eurydice mreže

Da obezbjedi analize na evropskom nivou i informacije koje će pomoći obrazovnim sistemima i politikama pri odlučivanju.

Eurydice mreza se primarno fokusira na način na koji su obrazovni sistemi u Evropi struktuirani i organizovani na svim nivoima. Proizvodi širok spektar informacija, uključujuću:

  • Detaljne opise i preglede obrazovnih sistema,
  • Komparativne tematske izvještaje posvećenje specifičnim temama od interesa za zajednicu,
  • Činjenične izvještaje koji se odnose na obrazovanje, kao što su strukture obrazovanja, školski kalendari, upoređivanje plata u obrazovanju, zahtjevano nastavno vrijeme po zemljama i obrazovnim nivoima.