Archive for Oktobar, 2023

Promocija različitosti i inkluzije u školama u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Ovaj izvještaj istražuje postojeće politike i mjere na nacionalnom/najvišem nivou koje promovišu raznolikost i uključivanje u školsko obrazovanje. Izvještaj se posebno fokusira na učenike koji će najvjerojatnije doživjeti nepovoljan položaj i/ili diskriminaciju u školama, uključujući djevojčice/dječake, učenike različitog migrantskog, etničkog i vjerskog porijekla, LGBTIQ+ učenike i učenike s posebnim obrazovnim potrebama ili invaliditetom. Izvještaj  ističe postojeće ciljane političke inicijative koje promovišu pristup učenika kvalitetnom, uključivom, redovnom obrazovanju. Pruža usporedni pregled politika i mjera u 39 evropskih obrazovnih sistema i predstavlja mnoge primjere zemalja koji prikazuju neke od najnovijih inicijativa preduzetih širom Evrope.

0

Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2021/22 godinu

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Naknade nastavnika i izgledi za karijeru sastavni su dio politika čiji je cilj privući najbolje kandidate i osigurati da ostanu u struci. Jesu li učitelji u Europi dobro plaćeni? Kakve izglede za povećanje plate imaju nastavnici, kako napreduju u karijeri? Jesu li učitelji posljednjih godina dobili ili izgubili kupovnu moć?

Direktori škola imaju ključnu ulogu u poboljšanju kvalitete izučavanja i učenja u školama i oblikovanju pristupa za cijelu školu koji pomaže u rješavanju problema ranog napuštanja škole. Kolike su minimalne plate direktora škola? Utiče li veličina njihove škole na njihovu platu?

Ovaj izvještaj prikazuje sastav i razlike u primanjima učitelja i direktora škola među zemljama u mreži Eurydice. Izvještaj također pruža informacije o zakonskim i stvarnim platama i pokriva predškolsko do opšteg srednjeg obrazovanje. Podaci korišteni za usporedni izvještaj dostupni su u otvorenom formatu podataka.

Tabele po državama prikazuju informacije uključene u ovaj izvještaj i još mnogo toga (upravljanje, zahtjevi za kvalifikacijama, naknade i stvarne plate za direktore škola). Dostupni su u formatu otvorenih podataka.

Podatke su zajednički prikupile mreže Eurydice i OECD/NESLI.

0

Osnovno obrazovanja u Evropi – 2023/2024

 

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

U Evropi obavezno obrazovanje počinje na početku osnovnog obrazovanja (ISCED nivo 1) ili na kraju predškolskog obrazovanja (ISCED nivo 0). Najčešća dob za početak obaveznog redovnog školovanja je 6 godina. Djeca u Francuskoj i Mađarskoj najranije započinju sa školovanjem, i to sa 3 godine. Nasuprot tome, djeca u Estoniji i Hrvatska nisu dužni započeti osnovno obrazovanje prije navršene 7 godine.

U svim zemljama redovno obavezno obrazovanje uključuje osnovno i niže srednje obrazovanje (ISCED nivoi 1 i 2). U većini zemalja, to također sadrži jedan ili više razreda višeg srednjeg obrazovanja obrazovanje (ISCED nivo 3). Pohađanje najmanje jedne godine predškolsko obrazovanje (ISCED nivo 0) obavezno je u oko polovine obrazovnih sistema. Redovno obavezno obrazovanje/osposobljavanje odnosi se na period redovnog obrazovanja/osposobljavanja koje je regulisano zakonom i koji je obavezan za svu djecu.

U Evropi, redovno obavezno obrazovanje/obuka obično traje 10-11 godina i završava u dobi od 15-16 godina. Najkraće trajanje osnovnog obrazovanje (8-9 godina) je u Estoniji, Hrvatskoj, Poljskoj, Sloveniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Lihtenštajnu, Crnoj Gori i Srbiji. U nešto manje od jedne trećine Evropskih obrazovnih sistema, obrazovanje/osposobljavanje je obavezno više od 11 godina i obično traje do 18 godine.

0

Struktura obrazovnog sistema u Evropi u 2023/24 godini – Šematski dijagrami

 

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

[Za dijagrame]

Ovaj izvještaj ilustruje shematske informacije o strukturi obrazovnih sistema u evropskim zemljama, od predškolskog do visokoškolskog nivoa u školskoj godini 2023./2024. Izvještaj, također, uključuje nacionalne dijagrame, vodič za čitanje dijagrama i kartu koja prikazuje glavne organizacione modele osnovnog i nižeg sekundarnog obrazovanja. Podaci su dostupni za 39 evropskih obrazovnih sistema koji pokrivaju 37 zemalja koje učestvuju u programu Erasmus+.

[Za obavezno obrazovanje]

Ovaj informativni list fokusiran je na trajanje obaveznog obrazovanja/obuke u Evropi. Ističe dob početka i završetka te razlikuje pojmove redovnog i vandrednog obaveznog obrazovanja/osposobljavanja. Informacije su dostupne za 39 evropskih obrazovnih sistema koji pokrivaju 37 zemalja koje učestvuju u programu EU-a Erasmus+.

0