Publikacije

Promocija različitosti i inkluzije u školama u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Ovaj izvještaj istražuje postojeće politike i mjere na nacionalnom/najvišem nivou koje promovišu raznolikost i uključivanje u školsko obrazovanje. Izvještaj se posebno fokusira na učenike koji će najvjerojatnije doživjeti nepovoljan položaj i/ili diskriminaciju u školama, uključujući djevojčice/dječake, učenike različitog migrantskog, etničkog i vjerskog porijekla, LGBTIQ+ učenike i učenike s posebnim obrazovnim potrebama ili invaliditetom. Izvještaj  ističe postojeće ciljane političke inicijative koje promovišu pristup učenika kvalitetnom, uključivom, redovnom obrazovanju. Pruža usporedni pregled politika i mjera u 39 evropskih obrazovnih sistema i predstavlja mnoge primjere zemalja koji prikazuju neke od najnovijih inicijativa preduzetih širom Evrope.

0