Archive for Oktobar, 2019

Strukturalni indikatori za nadziranje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi u 2019 godini

Originalna
publikacija

Na koji način se politike obrazovanja i brige za djecu u ranom djetinjstvu razlikuju u evropskim zemljama? Koje su politike korisne u sprečavanju ranog napuštanja obrazovanja i osposobljavanja? Jesu li sve evropske države prepoznale neformalno učenje za upis u visoko obrazovanje? Saznajte u najnovijem izvješću Eurydice-a! „Strukturni pokazatelji za nadzor sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi 2019.“ sadrže više od 35 strukturnih pokazatelja o obrazovnim politikama za školsku / akademsku godinu 2018/19 u šest područja politike: obrazovanje i briga u ranom djetinjstvu (ECEC), postizanje osnovnih vještina, rano napuštanje obrazovanja i usavršavanja (ELET), visoko obrazovanje, zapošljivost diplomiranih studenata i mobilnost učenja. Ove godine, izvještaj također daje kratki pregled glavnih reformi u spomenutih šest područja politike od početka školske / akademske godine 2014/15. Dio informacija u ovom izvještaju koji se odnose na države članice EU objavljen je u „Monitoru obrazovanja i osposobljavanja 2019.“ Ažuriranje strukturalnih indikatora za 2019. godinu pokriva sve zemlje članice EU, kao i Bosnu i Hercegovinu, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

0

Obavezno obrazovanje u Evropi u školskoj 2019/20 godini

Originalna
publikacija

Da li tražite sažetu informaciju o trajanju obaveznog obrazovanja / osposobljavanja u 43 evropska obrazovna sistema? U ovoj novoj „Eurydice“ publikaciji definitivno ćete pronaći ono što tražite: trajanje obaveznog obrazovanja / obuke u cijeloj Evropi, početna i prelazna dob učenika u obaveznom obrazovanju. Otkrićete, na primjer, da u većini evropskih obrazovnih sistema obavezno obrazovanje započinje na početku osnovnog obrazovanja, često u dobi od 6 godina. Međutim, pohađanje posljednje godine predškolskog obrazovanja obavezno je u 16 obrazovnih sustava , Francuska i Mađarska navode najraniju starosnu dob obaveznog obrazovanja (staru 3 godine). Suprotno tome, u Estoniji obavezno obrazovanje započinje u dobi od 7 godina. U nešto više od polovine evropskih obrazovnih sistema redovno obavezno obrazovanje / obuka traje 10-11 godina, a završava u dobi od 15-16 godina.

Ova publikacija pokriva 38 država koje učestvuju u programu Erasmus + EU (28 država članica, Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Norveška, Srbija i Turska).

0

Struktura obrazovnog sistema u Evropi u 2019/20 godini – šematski prikaz

Originalna
publikacija

Kako različite države širom Evrope organizuju svoje obrazovne sisteme? Koji su različiti modeli organizacije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Evropi i koliko dugo traju različiti obrazovni nivoi? Koliko su različiti programi koji se nude na tercijarnom nivou?

Odgovori na sva ova pitanja mogu se naći u posljednjoj publikaciji „Eurydice-a“ Struktura evropskih obrazovnih sistema. Otkrićete, na primjer, da u Evropi postoje tri glavna organizaciona modela osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja. Izvještaj uključuje kartu koja vizualno prikazuje te modele, nacionalne šematske dijagrame i vodič za čitanje dijagrama. Informacije su dostupne za 43 evropska obrazovna sistema koji pokrivaju 38 država koje učestvuju u EU programu Erasmus +

0

Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2017/18 godinu

Originalna
publikacija

Peti (5) Oktobar je Svjetski dan učitelja i „Eurydice“ ovaj datum dočekuje sa novim Izvještajem. Učitelji su u središtu obrazovanja i izazovi s kojima su se suočili znatno su se promijenili tokom posljednjih godina. Ovaj Izvještaj analizira zakonom propisane plate nastavnika i direktora škola u predškolskim, osnovnim i opštim srednjim javnim školama u 42 evropska obrazovna sistema u 2017./18 godini. Dok u nekim zemljama nastavnici imaju jednaku zakonsku platu bez obzira na stepen obrazovanja na kojem predaju, u drugim postoje razlike među nivoima obrazovanja često povezane s razlikama u kvalifikacijskim zahtjevima. Direktori škola obično zarađuju veće plate od nastavnika, a u mnogim se obrazovnim sistemima njihova plata povećava sa veličinom škole. Izvještaj prikazuje i glavne promjene u zakonskim platama tokom posljednje tri godine i vrši uporedbu prosječne stvarne plate nastavnika (uključujući dodatke i druga dodatna plaćanja) s „PIB“-om po glavi stanovnika i sa srednjim primanjima ostalih visokoškolaca u svakoj zemlji. Izvještaj uključuje nacionalne listove s opsežnim informacijama o platama i dodacima i drugim dodatnim plaćanjima za nastavnike i direktore škola u svakom obrazovnom sistemu. Podatke prikupljaju zajednički mreže Eurydice i OECD / NESLI.

0