Publikacije

Plate i dodaci na plate za nastavnike i školske direktore u Evropi za 2017/18 godinu

Originalna
publikacija

Peti (5) Oktobar je Svjetski dan učitelja i „Eurydice“ ovaj datum dočekuje sa novim Izvještajem. Učitelji su u središtu obrazovanja i izazovi s kojima su se suočili znatno su se promijenili tokom posljednjih godina. Ovaj Izvještaj analizira zakonom propisane plate nastavnika i direktora škola u predškolskim, osnovnim i opštim srednjim javnim školama u 42 evropska obrazovna sistema u 2017./18 godini. Dok u nekim zemljama nastavnici imaju jednaku zakonsku platu bez obzira na stepen obrazovanja na kojem predaju, u drugim postoje razlike među nivoima obrazovanja često povezane s razlikama u kvalifikacijskim zahtjevima. Direktori škola obično zarađuju veće plate od nastavnika, a u mnogim se obrazovnim sistemima njihova plata povećava sa veličinom škole. Izvještaj prikazuje i glavne promjene u zakonskim platama tokom posljednje tri godine i vrši uporedbu prosječne stvarne plate nastavnika (uključujući dodatke i druga dodatna plaćanja) s „PIB“-om po glavi stanovnika i sa srednjim primanjima ostalih visokoškolaca u svakoj zemlji. Izvještaj uključuje nacionalne listove s opsežnim informacijama o platama i dodacima i drugim dodatnim plaćanjima za nastavnike i direktore škola u svakom obrazovnom sistemu. Podatke prikupljaju zajednički mreže Eurydice i OECD / NESLI.

0