Publikacije

Učenje regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Evropi

Originalna
publikacija

Danas je Evropski dan jezika, a „Eurydice“ jezičnu raznolikost slavi novom publikacijom o regionalnim ili manjinskim jezicima. Jeste li znali da obrazovne vlasti širom Evrope promovišu nekih 60 regionalnih ili manjinskih jezika? Koji su to jezici i koje ih države podržavaju? Izvještaj pruža pregled trenutnih politika u Evropi koji podupiru nastavu regionalnih ili manjinskih jezika u školama. Konkretnije, ona prikazuje neke primjere nacionalnih politika i mjera, kao i neke projekte finansirane od strane EU-a koji promovišu učenje ovih jezika.

Ovaj izvještaj „Eurydice“ pruža pregled trenutnih politika u Europi koji podupiru nastavu regionalnih ili manjinskih jezika u školama. U službenim dokumentima predstavljene su reference koje su vlasti na najvišem nivou obrazovanja upućivale na regionalne ili manjinske jezike. Također prikazuje neke postojeće politike i mjere za učenje regionalnih ili manjinskih jezika u različitim evropskim obrazovnim sistemima. Zaključuje pregledom nekih projekata i inicijativa koje finansira EU koje podupiru nastavu regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Evropi.

Najava edukativnog vrha

Ovaj je izvještaj spremljen za drugo izdanje Evropskog samita o obrazovanju, čiji je domaćin Tibor Navracsics, komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport koji se održava danas u Briselu. Bit će predstavljen tokom posvećene radionice: „Važnost regionalnih i manjinskih jezika u Europi: Zašto pripadaju učionicama, a ne muzejima“ između 1730 do 18 h (BCT). Sjednicu je moguće pregledati uživo. Više informacija o događaju i vezi za web streaming potražite na službenom web mjestu Education Summit: https://ec.europa.eu/education/summit_en

0