Archive for Juni, 2018

Evropsko područje visokog obrazovanja u 2018 – Bolonjski izvještaj

Originalna
publikacija

Kako je Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) napredovao od Yerevanove konferencije koja je održana u 2015. godini? „Evropski prostor visokog obrazovanja u 2018. godini: Izvještaj o provođenju Bolonjskog procesa“ odgovara na ovo pitanje, predstavivši široku i detaljnu sliku ovog tekućeg procesa iz perspektive različitih zainteresovanih strana, kroz sedam poglavlja.

Izvještaj pruža čitaocu kvalitetnu informaciju i statističke podatke za široku lepezu tema visokog obrazovanja od zajedničkih vrijednosti do internacionalizacije i mobilnosti na evropskoj ministarskoj konferenciji u Parizu od 24. do 25. maja 2018. godine. Također se bavi ključnim obavezama koje podupiru Evropski prostor visokog obrazovanja (provedba strukture nivoa trogodišnjeg ciklusa visokog obrazovanja, prepoznavanje i osiguranje kvalitete), kao i druge prioritete utvrđene komentarima iz Jerevanova, naime učenje i poučavanje, socijalno uključivanje i zapošljivost.

Izvještaj je rezultat uske saradnje između Bolonjske procesne grupe (BFUG), Eurostata, Eurostudent i Eurydice. Njezina priprema također je uključivala Evropsko akadesmko udruženje, Evropsku studentsku uniju i Evropski registar osiguranja kvalitete za visoko obrazovanje.

0

Preporučeno godišnje vrijeme nastave s punim radnim vremenom obaveznog obrazovanja

Originalna
publikacija

Da li  ste znali da što je veća količina vremena poučavanja određenog predmeta može doprinijeti da se postigne veći interes učenika za tim predmetom i da se kao posljedica toga, učenje može također poboljšati?

Ne samo kvaliteta nastave nego i vrijeme raspolaganja za učenje mogu imati pozitivan učinak na učenikov proces učenja, naročito u slučaju učenika koji se nalaze u nepovoljnom položaju.

Ovaj izvještaj o vremenu nastave analizira preporučeno minimalno vrijeme izučavanja u obveznom opštem obrazovanju u punom radnom vremenu u 43 europska obrazovna isitema za 2017/18 godinu.

Posebna pažnja posvećuje se čitanju, pisanju i književnosti, matematici, prirodnim i društvenim naukama.

Izvještaj navodi kako su čitanje, pisanje i književnost predmetno područje koje zauzima najveći dio vremena nastave, posebno u osnovnom obrazovanju. Matematika predstavlja drugi najveći udio vremena nastave. Njegov se udio smanjuje na sekundarnom nivou u korist drugih predmeta kao što su strani jezici.

Pored usporedne analize, izvještaj uključuje nacionalne dijagrame koji ilustriraju podatke po zemlji i predmetu koji su zajednički prikupljali Eurydice i NESLI mreža.

0