Archive for 2018

Politike kućnog obrazovanja u Evropi – osnovno i niže srednje obrazovanje

Originalna
publikacija

Ovaj kratki Izvještaj prikazuje informacije koje se odnose na kućno obrazovanje tj. sticanje obrazovanja putem „učenja od kuće“ u okviru osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja u Evropi. Izvještaj je struktuiran u dva dijela: Prvi dio se odnosi na „Komparativni pregled“, a koji prati opis nacionalnih obrazovnih politika. Analize koje su predstavljene u ovom Izvještaju pokazuju da kućno obrazovanje tj. „učenje od kuće“, koje je traženo od članova porodice, je moguće u većini obrazovnih sistema. U mnogim slučajevima, roditelji moraju da traže odobrenje za kućno učenje od obrazovnih vlasti i to od najviših nivoa pa do lokalnih zajednica. Kvalifikacije edukatora tj. učitelja za izvođenje nastave putem učenja od kuće tj. njihovog traženog minumima obrazovnog nivoa za izvođenje takvog oblika nastave je definisano u polovini država Evrope. Pri tome je obavezno nadgledanje učeničkih postignuća, takvog vida sticanja obrazovanja,  skoro svugdje u Evropi a također je organizovano polaganje završnih ispita u mnogim slučajevima.

Ovaj Izvještaj pokriva sve države koje učestvuju u „Eurydice“-ovoj mreži.

0

Nacionalne studentske naknade i sistemi podrške u evropskom visokom obrazovanju – 2018/19

Originalna
publikacija

 

Da li znate gdje u Evropi studenti mogu studirati a da pritom ne moraju platiti studentske naknade? Ili pak da li znate u kojim državama Evrope studenti plaćaju najviše tj. najskuplje studentske naknade? Znate li koja vrsta finansijske pomoći je ponuđena studentima i koji je studenti primaju? Cilj ovog izvještaja je da pruži pregled za oba dijela izvještaja tj. da pruži detaljne informacije o glavnim karakteristikama studentskih naknada koje studenti plaćaju u Evropi, kao i detaljne informacije koje se odnose na svaku individualnu državu Evrope. Izvještaj je struktuiran u dva glavna dijela: Komparativni pregled „Ključni pokazatelji“ i prikaz 43 nacionalnih informativnih listova. Ovi nacionalni tj. državni listovi se odnose na svaku pojedinačnu državu Evrope i prezentuju naknade koje studenti plaćaju, sa jedne strane, tako i finansijsku podršku koja im je dostupna u okviru javnih ali i privatnih visokoškolskih institucija u 2018/19 godini. Informacije pokrivaju 28 država članica Evropske Unije kao i evropske države koje nisu članice EU tj. Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švajcarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Tursku.

0

Plate i naknade nastavnog osoblja i školskog menadžmenta u Evropi za 2016/17 godinu

Originalna
publikacija

U kojoj evropskoj državi nastavno osoblje ima najviše plate? U kojoj državi Evrope su porasle plate nastavnog osoblja od posljednje ekonomske krize? Koliko dugo vremena treba da prođe da bi učitelji/nastavnici/profesori ostvarili maksimalnu godišnju platu? Ova godišnja „Eurydice“-ova publikacija bavi se analiziranjem plata nastavnog osoblja te školskog menadžmenta u Evropi. Također ova publikacija pokazuje razlike koje postoje širom Evrope a tiču se veličine plata nastavnog osoblja i menadžmenta te rasta njihovih plata.

U većini evropskih država došlo je do nominalnog  porasta plata nastavnog osoblja u zadnjoj godini osim u Italiji i Lehtenštajnu, a zahvaljujući moratorijumu na rast plata osoblja koje radi u javnom sektoru u Litvaniji, Luksemburgu, Holandiji i Finskoj plata nastavnog osoblja i školskom menadžmenta je ostala na istom nivou kao i prethodne godine, dok su se plate u Bosni i Hercegovini smanjile. Realne plate (nominalni iznos umanjen za stopu inflacije) nastavnog osoblja i školskog menadžmenta, koji tek počinju nastavničku karijeru, su manje u 9 evropskih država nego u 2009/10 godini tj. godinama prije početka finansijske krize. Izvještaj također podcrtava da plate i uslovi rada nastavnog osoblja značajno variraju između različitih evropskih država. Npr. u istočnoj Evropi početne zagarantovane plate nastavnog osoblja i škoslkog menadžmenta su značajno niže nego u zapadnoj Evropi.

Ovaj izvještaj pruža informacije o zagarantovanim platama i naknadama za nastavnog osoblje te školskog menadžmenta u predškolskom, osnovnom i srednjem javnom obrazovanju. Komparativne analize, koje uključuju 41 evropski obrazovni sistem, pokazuje povećanje plata učitelja/nastavnika/profesora ali i razlike u visini njihovih plata te uslovima rada.

Po prvi put podaci su zajednički prikupljeni pomoću „Eurydice“-ove i OECD/NESLI mreže.

Ova publikacija je objavljena na dan Svjetskog dana učitelja.

0

Obavezno obrazovanje u Evropi – 2018/19

Originalna
publikacija

U potrazi ste za preciznim informacijama o trajanju obaveznog obrazovanja u 43 evropska obrazovna sistema?

U ovoj novoj „Eurydice“-ovoj publikaciji definitivno će te pronaći informacije koje tražite: Trajanje obaveznog obrazovanja kroz kompletnu Evropu, početak i završetak obaveznog  obrazovanja u 43 evropska obrazovna sistema, kao i razlike koje se javljaju između država a u vezi su sa punim ili parcijalnim vremenom obaveznog obrazovanja za svaku pojedinačnu zemlju. Otkrićete npr. da u Mađarskoj početak obaveznog obrazovanja započinje u 3 godini života, dok npr. u Estoniji ili Švedskoj obavezno obrazovanje započinje u 7 godini života. U većini evropskih obrazovnih sistema, obavezno obrazovanje traje najčešće između 9 i 10 godina. U Belgiji, Njemačkoj (5 pokrajina), Luksemburgu, Velikoj Britaniji (Sjevernoj Irskoj) i Turskoj trajanje obaveznog obrazovanja je 12 godina, dok je npr. u Njemačkoj (drugih 5 pokrajina), Mađarskoj, Holandiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji trajanje obaveznog obrazovanja 13 godina.

Informacije su dostupne za 43 Evropska obrazovna sistema i pokrivaju 38 država koje učestvuju u EU Erasmus+ programu.

0

Struktura evropskih obrazovnih sistema u 2018/19 godini – šematski dijagrami

Originalna
publikacija

U okviru ,,Eurydice-ove’’ zadnje publikacije ,,Struktura evropskih obrazovnih sistema u 2017/18 godini sa šematskim prikazima’’ možete saznati kako su organizovani evropski obrazovni sitemi za svaku državu pojedinačno? Koje su razlike u modelima organizacije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Evropi i koliko dugo traje obrazovni nivo za svaku pojedinačnu zemlju? Koliko su različiti programi koji se nude na srednjoškolskom nivou?

Odgovori na sva ova pitanja mogu se naći u najnovijoj „Eurydice“-ovoj publikaciji o strukturi Evropskog obrazovnog sistema. Otkrićete npr. koja su tri glavna organizaciona modela osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja u Evropi i kako funkcionišu. Izvještaj uključuje šematske dijagrame različitih država, vodič za objašnjenje, kao i mapu koje pokazuju sve ove različite modele. Informacije su dostupne za 43 Evropska obrazovna sistema i pokrivaju 38 država koje su učestvuju u EU Erasmus+ programu.

0

Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i opšte srednje obrazovanje u 2018/19 godini kao i organizacija akademske godine u Evropi u akademskoj 2018/19 godini

Originalna
publikacija

Povratak u školu: Eurydice objavljuje školske i akademske kalendare za 2018/19 godinu. Ljeto je gotovo i vrijeme je za povratak u školu, a također vrijeme je i za novi Eurydice-ov godišnji Izvještaj o organizaciji školskih i akademskih kalendara. Ukoliko ste u potrazi za informacijama koje uključuju raspodjelu tj. distribuciju praznika tj. broja prazničnih dana ili ukupnog broja radnih dana školskoj/akademskoj 2018/19 godini onda je ovaj Izvještaj upravo ono što vam je potrebno za dobijanje ovih informacija.

Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i opšte srednje obrazovanje u školskoj 2018/19 godini

Na koji način je organizovano školsko vrijeme širom Evrope? Uprkos nekim razlikama, države Evrope pokazuju mnoge sličnosti u strukturi i organizaciji njihovih školskih kalendara. U 10 država/regiona  Evrope školska godina počinje u avgustu mjesecu. Države u kojima školska godina počinje najranije su Danska i Finska. U zavisnosti od države do države broj školskih dana se kreće između 156  radnih dana u Albaniji do 200 radnih dana u Danskoj i Italiji. Uopšteno, broj školskih dana je isti bilo da se radi o osnovnom ili opštem srednjem obrazovanju, ali postoje i određeni izuzeci: Npr. u Francuskoj (više-srednje obrazovanje), Grčkoj (u srednjem obrazovanju dani koji su namjenjeni učenju i dani za polaganje ispita su uključeni u ukupan broj školskih dana) ili Srbiji broj školskih dana je veći u srednjem obrazovanju u odnosu na osnovno obrazovanje.

Izvještaj, koji je zasnovan na nacionalnim tj. državnim podacima, uključuje i  pregled  o dužini školske godine, početku i završetku školske godine, broju dana koji su namjenjeni praznicima kao i njihovom tajmingu i na kraju broju školskih dana ukupno. Ovaj Izvještaj pokriva kako onsovno tako i opšte srednje obrazovanje a također su u Izvještaju ilustrovani ključni podaci po komparativnim kriterijumima. Informacije su dostupne za 38 država koje participiraju u EU Erasmus+ programu (28 država članica Evropske Unije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Norveška, Srbija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska)

Organizacija akademske godine u Evropi za akademsku 2018/19 godinu

Akademski kalendar sadrži nacionalne podatke o tome kako je struktuirana akademska godina (Početak akademske godine, vrijeme izvođenja nastave/predavanja, praznici i vrijeme ispita). Razlike između Univerziteta i ne-univerzitetskih studijskih programa su također prezentirane. Informaciju su dostupne za 38 država.

0

Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i opšte srednje obrazovanje u 2018/19 godini kao i organizacija akademske godine u Evropi u akademskoj 2018/19 godini

Originalna
publikacija

Povratak u školu: Eurydice objavljuje školske i akademske kalendare za 2018/19 godinu. Ljeto je gotovo i vrijeme je za povratak u školu, a također vrijeme je i za novi Eurydice-ov godišnji Izvještaj o organizaciji školskih i akademskih kalendara. Ukoliko ste u potrazi za informacijama koje uključuju raspodjelu tj. distribuciju praznika tj. broja prazničnih dana ili ukupnog broja radnih dana školskoj/akademskoj 2018/19 godini onda je ovaj Izvještaj upravo ono što vam je potrebno za dobijanje ovih informacija.

Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i opšte srednje obrazovanje u školskoj 2018/19 godini

Na koji način je organizovano školsko vrijeme širom Evrope? Uprkos nekim razlikama, države Evrope pokazuju mnoge sličnosti u strukturi i organizaciji njihovih školskih kalendara. U 10 država/regiona  Evrope školska godina počinje u avgustu mjesecu. Države u kojima školska godina počinje najranije su Danska i Finska. U zavisnosti od države do države broj školskih dana se kreće između 156  radnih dana u Albaniji do 200 radnih dana u Danskoj i Italiji. Uopšteno, broj školskih dana je isti bilo da se radi o osnovnom ili opštem srednjem obrazovanju, ali postoje i određeni izuzeci: Npr. u Francuskoj (više-srednje obrazovanje), Grčkoj (u srednjem obrazovanju dani koji su namjenjeni učenju i dani za polaganje ispita su uključeni u ukupan broj školskih dana) ili Srbiji broj školskih dana je veći u srednjem obrazovanju u odnosu na osnovno obrazovanje.

Izvještaj, koji je zasnovan na nacionalnim tj. državnim podacima, uključuje i  pregled  o dužini školske godine, početku i završetku školske godine, broju dana koji su namjenjeni praznicima kao i njihovom tajmingu i na kraju broju školskih dana ukupno. Ovaj Izvještaj pokriva kako onsovno tako i opšte srednje obrazovanje a također su u Izvještaju ilustrovani ključni podaci po komparativnim kriterijumima. Informacije su dostupne za 38 država koje participiraju u EU Erasmus+ programu (28 država članica Evropske Unije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Norveška, Srbija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Turska)

Organizacija akademske godine u Evropi za akademsku 2018/19 godinu

Akademski kalendar sadrži nacionalne podatke o tome kako je struktuirana akademska godina (Početak akademske godine, vrijeme izvođenja nastave/predavanja, praznici i vrijeme ispita). Razlike između Univerziteta i ne-univerzitetskih studijskih programa su također prezentirane. Informaciju su dostupne za 38 država.

0

Evropsko područje visokog obrazovanja u 2018 – Bolonjski izvještaj

Originalna
publikacija

Kako je Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) napredovao od Yerevanove konferencije koja je održana u 2015. godini? „Evropski prostor visokog obrazovanja u 2018. godini: Izvještaj o provođenju Bolonjskog procesa“ odgovara na ovo pitanje, predstavivši široku i detaljnu sliku ovog tekućeg procesa iz perspektive različitih zainteresovanih strana, kroz sedam poglavlja.

Izvještaj pruža čitaocu kvalitetnu informaciju i statističke podatke za široku lepezu tema visokog obrazovanja od zajedničkih vrijednosti do internacionalizacije i mobilnosti na evropskoj ministarskoj konferenciji u Parizu od 24. do 25. maja 2018. godine. Također se bavi ključnim obavezama koje podupiru Evropski prostor visokog obrazovanja (provedba strukture nivoa trogodišnjeg ciklusa visokog obrazovanja, prepoznavanje i osiguranje kvalitete), kao i druge prioritete utvrđene komentarima iz Jerevanova, naime učenje i poučavanje, socijalno uključivanje i zapošljivost.

Izvještaj je rezultat uske saradnje između Bolonjske procesne grupe (BFUG), Eurostata, Eurostudent i Eurydice. Njezina priprema također je uključivala Evropsko akadesmko udruženje, Evropsku studentsku uniju i Evropski registar osiguranja kvalitete za visoko obrazovanje.

0

Preporučeno godišnje vrijeme nastave s punim radnim vremenom obaveznog obrazovanja

Originalna
publikacija

Da li  ste znali da što je veća količina vremena poučavanja određenog predmeta može doprinijeti da se postigne veći interes učenika za tim predmetom i da se kao posljedica toga, učenje može također poboljšati?

Ne samo kvaliteta nastave nego i vrijeme raspolaganja za učenje mogu imati pozitivan učinak na učenikov proces učenja, naročito u slučaju učenika koji se nalaze u nepovoljnom položaju.

Ovaj izvještaj o vremenu nastave analizira preporučeno minimalno vrijeme izučavanja u obveznom opštem obrazovanju u punom radnom vremenu u 43 europska obrazovna isitema za 2017/18 godinu.

Posebna pažnja posvećuje se čitanju, pisanju i književnosti, matematici, prirodnim i društvenim naukama.

Izvještaj navodi kako su čitanje, pisanje i književnost predmetno područje koje zauzima najveći dio vremena nastave, posebno u osnovnom obrazovanju. Matematika predstavlja drugi najveći udio vremena nastave. Njegov se udio smanjuje na sekundarnom nivou u korist drugih predmeta kao što su strani jezici.

Pored usporedne analize, izvještaj uključuje nacionalne dijagrame koji ilustriraju podatke po zemlji i predmetu koji su zajednički prikupljali Eurydice i NESLI mreža.

0

Bolje znanje za bolje obrazovne politike

Originalna
publikacija

Naša početna  stranica sadrži tri sekcije: Komparativne izvještaje posvećene specifičnim temama, detaljne državne opise obrazovnih sistema u 38 država Erasmus+ programa i vijesti i članke povezane sa različitim  obrazovnim oblastima. Također, ova stranica sadrži prezentacije najnovijih vijesti i publikacija.

Koristeći ovu stranicu mogu se filtrirati izvještaji po godinama i različitim temama, kao i vijesti i članci po godinama i tipovima. Odjeljak koji se odnosi na provođenje reformi i politikama razvoja u okviru državnih opisa je posebno istaknut te im se može lakše pristupiti.

Posjećujući web stranicu https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ možete otkriti njegov osvježen izgled i ažurirani sadržaj te saznati više o tome kako su obrazovni sistemi organizovani u Evropi i kako funkcionišu. Naša publikacija i materijali koji se nalaze u njoj pokrivaju sve nivoe obrazovanja, od predškolskog obrazovanja do visokog obrazovanja, sa informacijama koje se redovno ažuriraju.

Saznanja koja se nalaze u našoj publikaciji želimo podijeliti sa što više ljudi a bili bismo i zahvalni svim onim ljudima koji bi željeli dalje podijeliti vijesti sa svima onima koji su zainteresovani.

Imajte na umu da će se sve stranice prijašnjih platformi automatski preusmjeravati na našu početnu web stranicu.

0
Page 1 of 2 12