Publikacije

Politike kućnog obrazovanja u Evropi – osnovno i niže srednje obrazovanje

Originalna
publikacija

Ovaj kratki Izvještaj prikazuje informacije koje se odnose na kućno obrazovanje tj. sticanje obrazovanja putem „učenja od kuće“ u okviru osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja u Evropi. Izvještaj je struktuiran u dva dijela: Prvi dio se odnosi na „Komparativni pregled“, a koji prati opis nacionalnih obrazovnih politika. Analize koje su predstavljene u ovom Izvještaju pokazuju da kućno obrazovanje tj. „učenje od kuće“, koje je traženo od članova porodice, je moguće u većini obrazovnih sistema. U mnogim slučajevima, roditelji moraju da traže odobrenje za kućno učenje od obrazovnih vlasti i to od najviših nivoa pa do lokalnih zajednica. Kvalifikacije edukatora tj. učitelja za izvođenje nastave putem učenja od kuće tj. njihovog traženog minumima obrazovnog nivoa za izvođenje takvog oblika nastave je definisano u polovini država Evrope. Pri tome je obavezno nadgledanje učeničkih postignuća, takvog vida sticanja obrazovanja,  skoro svugdje u Evropi a također je organizovano polaganje završnih ispita u mnogim slučajevima.

Ovaj Izvještaj pokriva sve države koje učestvuju u „Eurydice“-ovoj mreži.

0