Publikacije

Pregled mobilnosti: Izvještaj o pozadini visokog obrazovanja 2022/2023

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Iskustvo transnacionalne mobilnosti tokom obrazovanja i obuke predstavlja veliki podsticaj u životu mnogih mladih ljudi. Uprkos dodanoj vrijednosti koju mobilnost učenika donosi i sve većim mogućnostima koje su dostupne, put ka slobodnom kretanju studenata, istraživača i pripravnika i dalje je otežan nizom prepreka.Svrha „Mobility Scoreboard“ je praćenje napretka koji su evropske zemlje ostvarile u promociji i uklanjanju prepreka mobilnosti za učenje.

Izvještaj pruža ažurirane informacije o šest indikatora na tabeli u oblastima informacija i usmjeravanja, pripreme na stranim jezicima, prenosivosti grantova i zajmova, podrške učenicima u nepovoljnom položaju, priznavanja ishoda učenja kroz Evropski sistem za prijenos i akumulaciju bodova (ECTS) i priznavanje kvalifikacije. Pokazatelji su također dostupni na web stranici Mobility Scoreboard.

Izvještaj je zasnovan na kvalitativnim podacima koje je prikupila Eurydice mreža o politikama i mjerama najvišeg nivoa, uglavnom u tercijarnom obrazovanju. Referentna godina izvještaja je akademska 2022/2023. Pokriveno je svih 27 država članica EU, kao i Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska.

0