Publikacije

Mehanizni podrške za politike zasnovane na evidencijama u obrazovanju

Originalna publikacija

Politike zasnovane na evidencijama zahtjevaju visok kvalitet evidencija da bi proces izrade politika bio efikasan. Koje vrste evidencija se koriste u kreiranju obrazovne politike? Koje su sličnosti i razlike između pristupa evropskih zemalja pri korištenju evidencija? Kakve vrste mehanizama podrške postoje za kreiranje politika zasnovanih na evidencijama?

Najnoviji Eurydice izvještaj “Podrška mehanizmima za izradu politika na osnovu evidencija” daje preliminarne odgovore. Izvještaj pruža početno mapiranje vrlo kompleksne oblasti. On upoređuje institucije i prakse u procesu izrade politika zasnovanih na dokazima, kao i dostupnost evidencija I njihovo posredovanje. Izvještaj predstavlja konkretne primjere upotrebe evidencija u formulisanju politika za svaku zemlju.

 

0

Planirano godišnje nastavno vrijeme za obavezno obrazovanje u Evropi 2015/16

Originalna publikacija

Čitanje, pisanje i književnost, matematika, prirodne nauke i strani jezici priznaju se kao osnovni predmeti u svim europskim zemljama. Ali koliko vremena učenici provode na učenu ovih predmeta u školi, i koliko se ovo nastavno vrijeme razlikuje od zemlje do zemlje?
Ovaj izvještaj pruža informacije o minimalnom nastavnom vemenu za ove predmete u redovnoj nastavi za opšte obavezno obrazovanje u 37 evropskih zemalja koje učestvuju u Eurydice mreži. Referentna godina je 2015/16.

0

Struktura evropskih obrazovnih sistema 2016/17

Originalna publikacija

Ovaj izvještaj pruža informacije o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do visokog nivoa za školsku 2016/17 i akademske godine. To uključuje sematske dijagrame, objašnjenja i mape koje pokazuju osnovne organizacione modele predškolskog i osnovnog obrazovanja. Informacije su dostupne za  43 evropska obrazovna sistema koji pokrivaju 38 zemalja koje učestvuju u programu Erasmus + EU.

0

Plate i novčane naknade za nastavnike i direktore škola

BHS prevod

Ovaj godišnji izvještaj daje komparativnu analizu plata I naknada nastavnika i direktora škola u Evropi 2014/15. Ona također uključuje pojedinačne preglede zemalja sa detaljnim informacijama o pitanjima kao što su godišnji bruto plaće, napredovanje kroz plate i dostupne mogućnosti.

Izvještaj pokriva sve države članice EU, kao i druge zemalje koje učestvuju u Eurydice mreži.

 

0

Eurydiceov kratki pregled

BHS prevod

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  2014.

Ovaj kratki pregled opisuje osnovni sadržaj izdanja Ključni podaci o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 2014., izvještaj  koji su u junu  2014. godine Eurydice i Eurostat izdali, te razradili u saradnji s tematskom radnom grupom  o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Izvještaj Eurydicea i izvještaj tematske radne grupe objavljen u oktobru 2014. godine pod nazivom Prijedlog ključnih načela kvalitetnog okvira za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, izrađeni su u međusobnoj uskoj saradnji. Zajednička područja kojima se bave ova dva pravovremeno sačinjena izvještajaznači da su ona komplementarna te nude čitaocu sveobuhvatno razumijevanje ovog posebnog područja politike.

0

Obrazovanje odraslih i obuka u Evropi

BHS prevod

Koji je nivo obrazovanja u Evropi medju odraslim stanovnistvom? Šta je sa pismenošću, računanjem i  ICT vjestinama medju odraslim u Evropi? Da li svi odrasli imaju jednako koristi od dostupnih mogućnosti cjeloživotnog ucenja?

Podaci koji pruzaju odgovore na ova pitanja su polazna tacka za izvjestaj Eurydice-a o obrazovanju i obuci odraslih u Evropi: Prosirenjem pristupa obrazovnim mogucnostima stvara se slika o stanju obrazovanja i obuke odraslih u Evropi…

0
Page 5 of 6 «...23456