Publikacije

Eurydice Izvještaj: Modernizacija visokog obrazovanja u Evropi: Akademsko osoblje – 2017

Originalna
publikacija

Sektor visokog obrazovanja u Evropi je doživio duboke promjene u prethodnim godinama. Broj studenata kontinuirano nastavlja da raste, dok istovremeno Sektor visokog obrazovanja doživljava značajne strukturalne promjene, kao što novi načini finansiranja,te novi sistemi osiguranja kvaliteta.Također u prethodnom periodu izazovi za akademsko osoblje su u porastu. Akademsko osoblje je odgovorno za proces učenja sve većeg broja studenata, obaveza istraživanja i reagovanja na rastuće društvene potrebe, dok sa druge strane akademska radna mjesta podliježu sve većoj konkurenciji što dovodi do smanjene sigurnosti samih akademskih radnih mjesta.

Ovaj Eurydice-ov Izvještaj fokusiran je zaključke prethodnog Eurydice-ovog Izvještaja koji se odnosi na Modernizaciju visokog obrazovanja u Evropi – akademsko osoblje u 2017. godini koji je objavljen u junu 2017. godine. Informaciju su sakupljene zahvaljujuću Eurydice-ovoj mreži u 35 država Evrope. Fokus kod prikupljanja podataka je bio usmjeren ka akademskom osoblju koji je zaposlen u državnim i javno subvencioniranim privatnim Institucijama visokog obrazovanja. Podaci koji su korišteni u Eurydice-ovom Izvještaju su upotpunjeni  informacijama iz ostalih izvora uključujući širok obim informacija dobijenih kroz razna istraživanja te javne izvještaje , kao i putem rezultata dva kvalitativna istraživanja sprovedenih putem sindikata akademskog osoblja i agencija za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Statističke informacije koje su prikupljene iz UNESCO/OECD/Eurostat (UOE) baze podataka su također korištene sa informacijama prikupljenih iz Registra evropskog tercijalnog obrazovanja (ETER).

0