Publikacije

Organizacija školskog vremena u Evropi: Osnovno i srednje opšte obrazovanje – 2021/22

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Kako je organizovana školska 2021/22 godina za osnovno i srednje opšte organizovanje u cijeloj Evropi? Ovaj „Eurydice“ izvještaj o organizaciji školskog vremena u osnovnom i srednje opštem obrazovanju odgovara na ovo  pitanje. Izvještaj sadrži nacionalne tj. državne podatke o dužini školske godine, datumima početka i završetka svake školske godine, vremenu i trajanju školskih praznika i broju školskih dana. Unatoč nekim razlikama, zemlje pokazuju mnoge sličnosti u pogledu strukture svojih školskih kalendara. Jeste li znali da su zemlje u kojima školska godina počinje najranije Danska i Njemačka? S obzirom na broj školskih dana, on varira između 165 dana u Albaniji i na Malti, te 200 dana u Danskoj i Italiji.

Uopšteno, broj školskih dana je isti u osnovnom i srednjem obrazovanju, ali postoji nekoliko izuzetaka. U Francuskoj i Srbiji (u obje države u višem srednjem obrazovanju), u Litvaniji i Rumuniji, na primjer, broj školskih dana je veći u srednjem obrazovanju nego u osnovnom.

Ovi ključni indikatori i mnogi drugi ilustrovani su u uporednim podacima za svaku državu na koju se odnosi ovaj izvještaj. Podaci su dostupni za 37 zemalja koje pokrivaju osnovno i opštee srednje obrazovanje i učestvuju u Erasmus+ programu EU (27 država članica, Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska)

0