Posts Tagged 'plate i novčane naknade'

Plate i novčane naknade za nastavnike i direktore škola

BHS prevod

Ovaj godišnji izvještaj daje komparativnu analizu plata I naknada nastavnika i direktora škola u Evropi 2014/15. Ona također uključuje pojedinačne preglede zemalja sa detaljnim informacijama o pitanjima kao što su godišnji bruto plaće, napredovanje kroz plate i dostupne mogućnosti.

Izvještaj pokriva sve države članice EU, kao i druge zemalje koje učestvuju u Eurydice mreži.

 

0