Publikacije

Obavezno obrazovanje u Europi 2016/17

Originalna publikacija

Ova publikacija se fokusira na trajanje obaveznog obrazovanja / obuke u Evropi. Ona ističe starosne godine kada se polazi i završava škola i razlikuje pojmove punog radnog vremena i skraćenog radnog vremena obaveznog obrazovanja / obuke. Informacije su dostupne za 43 evropska obrazovna sistema koji pokrivaju 38 zemalja koje učestvuju u programu Erasmus + EU.

0