Tematski izvještaji

Obrazovanje i obuka odraslih u Evropi: Izgradnja inkluzivnih puteva do vještina i kvalifikacija

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Ovaj „Eurydice“ izvještaj fokusira se na obrazovanje i obuku odraslih u Evropi. Izvještaj istražuje trenutne pristupe promociji cjeloživotnog učenja, s posebnim naglaskom na politike i mjere koje podržavaju odrasle osobe s niskim nivoom vještina i kvalifikacija u pristupu mogućnostima učenja. Polazeći od niza kvantitativnih indikatora koji se odnose na obrazovanje i obuku odraslih (Poglavlje 1), izvještaj ispituje nacionalne aranžmane za koordinaciju politika i mjera za učenje odraslih (Poglavlje 2). Zatim se u izvještaju navodi pregled programa subvencioniranih od strane država koji nastoje pružiti mogućnosti odraslima da unaprijede svoje vještine i kvalifikacije (Poglavlje 3). Izvještaj se bavi i pitanjem finansijske podrške, obraćajući posebnu pažnju na finansijske podsticaje za grupe sa niskim nivoom kvalifikacija (Poglavlje 4). Pristupi postizanju fleksibilnih puteva učenja predstavljaju još jedno područje istraživanja (Poglavlje 5). Nakon toga slijedi analiza aranžmana za priznavanje i potvrđivanje neformalnog i informalnog učenja (Poglavlje 6). Izvještaj konačno razmatra u kojoj mjeri aktivnosti podizanja svijesti i informiranja (Poglavlje 7) i usluge usmjeravanja (Poglavlje 8) podupiru dostupnu ponudu učenja. Glavni izvor izvještaja su informacije o politikama prikupljene od nacionalnih jedinica Eurydice, koje predstavljaju 42 sistema obrazovanja i obuke u 37 evropskih zemalja. Ovi podaci su dopunjeni kvalitativnim i kvantitativnim podacima drugih organizacija, uključujući Cedefop, Eurostat i OECD.

0

Preporučeno godišnje vrijeme za izvođenje nastave u redovnom obaveznom obrazovanju u Evropi u školskoj 2020/21 godini – činjenice i brojke

Originalna
publikacija

 

 

 

 

Količina vremena za izvođenje nastave dostupna studentima važan je faktor u njihovom procesu učenja. Postojeći dokazi sugerišu da kvaliteta nastave i vrijeme dostupno za učenje mogu imati pozitivan učinak na rezultate učenika i mogu nadoknaditi slabosti u drugim oblastima kao što su sposobnosti učenika ili spremnost za učenje. Istraživanje je također pokazalo kako povećanje količine nastavnog vremena dodijeljenog određenom predmetu može pomoći u podizanju nivoa zanimanja učenika za taj predmet, a zatim i poboljšanju uspješnosti.

Korelacija između vremena za izvođenje nastave i samog izvođenja nastave nije, međutim, nedvosmislena jer se u jednačinu moraju uzeti u obzir i drugi važni elementi a to uključuje kvalitetu nastave i vrijeme dostupno za učenje izvan škole. Pozitivan odnos između produženog vremena za izvođenje nastave i rezultata učenika zapravo je očigledniji kada je to povećanje popraćeno drugim mjerama podrške i usmjereno na studente u nepovoljnom položaju, na primjer, one koji imaju nepovoljnije okruženje za učenje kod kuće.

Lavy (2015) ispitao je korelaciju između rezultata PISA testa učenika iz iste škole iz različitih predmeta i vremena provedenog na izučavanju istih. Otkrio je da su razlike među predmetima u rezultata učenika povezane s razlikama u raspoloživom vremenu školske nastave za svaki predmet, posebno s obzirom na učenike iz porodica s niskim stepenom obrazovanja i djecu imigranata druge generacije. Dobbie i Fryer (2013.) primijetili su da indeks od pet politika (produženo vrijeme za izvođenje nastave, učestale povratne informacije između nastavnika, upotreba podataka za usmjeravanje nastave, izvođenje nastave u visokim dozama i velika očekivanja) može objasniti oko 45% varijacija kod učenika ‘rezultati i učinkovitost škola u charter školama u New Yorku. Štoviše, Battistin i Meroni (2016.) analizirali su uticaj povećanja vremena za izvođenje nastave u školama s niskim rezultatima u Italiji u okviru Projekta kvalitete i zasluga, zaključivši da je intervencija podigla rezultate iz matematike za učenike iz najmanje razvijenih sredina. Suprotno tome, ciljanje najboljih učenika s dodatnim jezičnim aktivnostima imalo je cijenu smanjenja njihovog uspjeha u matematici. Aucejo i Romano (2016.) primijetili su da su dobici iz matematike i rezultata čitanja značajniji kada se interveniše u cilju smanjenja izostanaka s nastave (i, prema tome, izjednačavanja količine vremena koje su učenici dobili) nego kod povećanja broja dana nastave u školskoj godini.

Ovaj se izvještaj odnosi na preporučeno minimalno vrijeme izvođenja nastave u redovnom obaveznom opštem obrazovanju koje se odnosi od prve godine osnovnog obrazovanja do kraja redovnog obaveznog obrazovanja za sve učenike u 2020/21 školskoj godini u 39 evropskih obrazovnih sistema. Podatke su zajednički prikupili Evropska komisija „Eurydice“ i OECD-ova mreža „NESLI“.

0

Nastavni kadar u Evropi: Karijera, Razvoj i Prosperitet

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

 

Učitelji igraju ključnu ulogu u procesu učenja i prenošenja plodnog iskustva za sve učenike. Pandemija, koja je odgovorna za brzi prelaz učenja licem u lice na učenje na daljinu tzv. „on-line“ učenje dodatno su naglasili uticaj nastavnog kadra i njihov ključni doprinos našim društvima. Sa jedne strane, uloga i značaj nastavnog kadra se razvija kako se javljaju novi zahtjevi i očekivanja, zajedno s novim odgovornostima, s druge strane, ova profesija već nekoliko godina prolazi kroz profesionalnu krizu. Državni i evropski kreatori obrazovnih politika rade na razvoju rješenja za ublažavanje uticaja nedostataka nastavnog kadra tako i na održavanju visokih standarda nastave. Ovaj izvještaj,koji se primarno odnosi na nastavnike nižih srednjih škola (ISCED 2), doprinosi raspravi o nastavnom kadru u Evropi i pruža dokaze o politikama i praksama koji se primjenjuju u ovom području evropskog obrazovanja. Također ovaj „Eurydice“ izvještaj kombinuje podatke o zakonodavstvu koji se odnosi na nastavni kadar u Evropi s podacima o praksi i percepciji učitelja iz međunarodne ankete OECD-a o poučavanju i učenju (TALIS). Ova dva izvora podataka zajedno rasvjetljuju uticaj koji državne politike imaju na ponašanje učitelja. Također izvještaj pruža osnove za reforme u ovoj oblasti utemeljene na dokazima. Izvještaj pokriva svih 27 država članica EU, kao i veliku Britaniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švicarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

0

„Eurydice“ sažetak: Jednakost u obrazovanju u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Ovaj „Eurydice“ sažetak predstavlja glavna značajke koje se mogu naću u sklopu  „Eurydice“ izvještaja o Jednakost u školskom sistemu obrazovanja u Evropi. Izvještaj pruža pregled obrazovnih struktura i politika koje utiču na pravednost u obrazovanju. Također izvještaj povezuje ove značajke sa uspjehom učenika koje su sprovedene u međunarodnim anketama o ocjenjivanju učenika (PISA, PIRLS i TIMSS). Gledajući 42 evropska obrazovna sistema, izvještaj identifikuje koje su politike i strukture povezane s višim nivoima pravičnosti u uspjehu učenika.

0

Studentske naknade i sistemi podrške u sklopu visokog obrazovanja u Evropi – 2020/21

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

U kojoj državi Evrope studenti primaju finansijsku podršku za vrijeme studiranja? Koji studenti mogu dobiti finansijsku podršku? Koje države u Evropi naplaćuju naknade za studiranje? Sistemi studentskih naknada i podrške važni su alati državnih politika u podršci (ili obeshrabrivanju) pristupa visokom obrazovanju i mogu imati uticaj na napredovanje i stopu završetka studija. Iako naknade nameću finansijski teret studentima – koje mogu biti više ili manje značajane, u zavisnosti u odnosu na prirodu i visinu naknada i socio-ekonomskim uslovima učenika i njihovih porodica, mjere podrške mogu ublažiti finansijske prepreke studiranju.

Ovaj „Eurydice“ izvještaj predstavlja usporedni pregled glavnih determinanti državnih sistema studentskih naknada i finansijske podrške u evropskom sistemu visokog obrazovanja u akademskoj 2020/21, te pruža uvid u to naplaćuju li se naknade studentima koji studiraju u sklopu visokog obrazovanja i koji će studenti možda morati platiti naknade i kolika će biti visina naknada? Također ovaj „Eurydice“ izvještaj predstavlja alate javne finansijske podrške koje su dostupne studentima, uključujući podršku i zajmove kako samim studentima, tako i njihovim porodicama, u obliku poreznih olakšica koje se odnose na roditelje studenata i porodičnim doplataka.

U vremenu pandemije „COVID-19“, pristup visokom obrazovanju postao je još izazovniji za neke studente. Ovaj izvještaj obuhvata neke administrativne i finansijske mjere koje su vlade država usvojile 2020 godine kao podršku studentima za vrijeme trajanja pandemije.

Izvještaj pokriva 38 zemalja, uključujući 27 država članica EU, kao i Veliku Britaniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švicarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

0

Strukturalni indikatori za nadziranje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi u 2020 godini

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Kakav je pristup evropskih država pri procjeni rezultata učenika u osnovnim predmetima (pismenost/jezik, matematika i naučni predmeti )? Na koji način se mjeri mogućnost zapošljavanja diplomanata? Ovaj Izvještaj odnosi se na ova i druga pitanja koji sadrži 35 ažuriranih strukturnih pokazatelja u šest oblasti obrazovne politike:

 • Obrazovanje i odgoj u ranom djetinjstvu;
 • Postignuti rezultati u osnovnim predmetima;
 • Rano napuštanje obrazovanja i osposobljavanja;
 • Više obrazovanje;
 • Zapošljivost diplomiranih studenata i
 • Mobilnost učenja.

Ovaj Izvještaj također dodatno pruža kratak pregled glavnih reformi koje su sprovedene od  2014/15 školske/akademske godine u navedenim oblastima politika. Dio informacija u ovom Izvještaju koji se tiču država članica EU objavljen je u Monitoru obrazovanja i osposobljavanja 2020.

Ažuriranje za 2020. godinu pokriva države članice EU, kao i Veliku Britaniju, Bosnu i Hercegovinu, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

0

Evropsko područje visokog obrazovanja u 2020 godini – Izvještaj koji se odnosi na implementaciju bolonjskog procesa

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Vezano za Izvještaj

Kako je napredovao Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA) tokom posljednja dva desetljeća? Šta je sljedeće? Novo izdanje ovog Izvještaja koji se odnosi na  provođenje bolonjskog procesa daje prikaz na ostvarene rezultate a koji su ostvareni u tom vremenskom periodu kao što su:

 • Harmonizacija struktura stepenovanja,
 • Uspostava pouzdanih sistema osiguranja kvalitete i
 • Stvaranje okruženja koje podržava internacionalizaciju.

Države su nastavile da i dalje budu uključene u  ​​„EHEA-i“, u međuvremenu je broj studenata znatno porastao, dostigavši ​​danas više od 38 miliona. Uprkos tome, još uvijek je ostalo da se dosta posla uradi, pri čemu „EHEA“ još uvijek nije postigla dovoljni stepen socijalnog uključivanja, a stope učestvovanja zastupljenih grupa nisu se značajno poboljšale. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en

Vezano za konferenciju:

Sutra u 9 sati (CET), možete pratiti sljedeću bolonjsku ministarsku konferenciju u Rimu gdje će se postaviti novi ambiciozni prioriteti za djelovanje. Tokom konferencije ministri EHEA usvojit će Rimsko ministarsko saopštenje, temeljni dokument koji će dati naznake o sljedećih deset godina rada cijelog evropskog prostora visokog obrazovanja, a koji će naglasiti potrebu za poboljšanjem implementacije naših temeljnih vrijednosti. Konferencija će se prvi put održati u virtualnom formatu, a svi će je moći vidjeti zahvaljujući live streamingu:

http://www.ehea.info/page-ehea-ministerial-conferece-rome-2020

0

Struktura obrazovnog sistema u Evropi u 2020/21 godini – šematski prikaz

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Kako različite države širom Evrope organizuju svoje obrazovne sisteme? Koji su različiti modeli organizacije u osnovnom i srednjem obrazovanju u Evropi i koliko dugo traju različiti nivoi obrazovanja? Koliko su različiti programi koji se nude na tercijarnom nivou?

Ovaj Izvještaj se prevashodno fokusira na  strukturu sistema obrazovanja i osposobljavanja od predškolskog do tercijarnog nivoa obrazovanja za školsku/akademsku 2020/21 godinu. Izvješta se odnosi na 43 obrazovna sistema, i obuhvata 38 država koje učestvuju u programu EU Erasmus + (27 država članica EU, Velika Britanija,  Albanija,  Bosna i Hercegovina,  Švicarska,  Island,  Lihtenštajn,  Crna Gora,  Sjeverna Makedonija, Norveška,  Srbija i Turska).Ovaj izvještaj pokriva tri glavne sekcije:

 • Kratka prezentacija glavnih organizacionih modela primarnog i nižeg srednjeg obrazovanja (ISCED nivoi 1-2),
 • Vodič za čitanje dijagrama,
 • Shematski dijagrami
0

Učenje regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Evropi

Originalna
publikacija

Danas je Evropski dan jezika, a „Eurydice“ jezičnu raznolikost slavi novom publikacijom o regionalnim ili manjinskim jezicima. Jeste li znali da obrazovne vlasti širom Evrope promovišu nekih 60 regionalnih ili manjinskih jezika? Koji su to jezici i koje ih države podržavaju? Izvještaj pruža pregled trenutnih politika u Evropi koji podupiru nastavu regionalnih ili manjinskih jezika u školama. Konkretnije, ona prikazuje neke primjere nacionalnih politika i mjera, kao i neke projekte finansirane od strane EU-a koji promovišu učenje ovih jezika.

Ovaj izvještaj „Eurydice“ pruža pregled trenutnih politika u Europi koji podupiru nastavu regionalnih ili manjinskih jezika u školama. U službenim dokumentima predstavljene su reference koje su vlasti na najvišem nivou obrazovanja upućivale na regionalne ili manjinske jezike. Također prikazuje neke postojeće politike i mjere za učenje regionalnih ili manjinskih jezika u različitim evropskim obrazovnim sistemima. Zaključuje pregledom nekih projekata i inicijativa koje finansira EU koje podupiru nastavu regionalnih ili manjinskih jezika u školama u Evropi.

Najava edukativnog vrha

Ovaj je izvještaj spremljen za drugo izdanje Evropskog samita o obrazovanju, čiji je domaćin Tibor Navracsics, komesar za obrazovanje, kulturu, mlade i sport koji se održava danas u Briselu. Bit će predstavljen tokom posvećene radionice: „Važnost regionalnih i manjinskih jezika u Europi: Zašto pripadaju učionicama, a ne muzejima“ između 1730 do 18 h (BCT). Sjednicu je moguće pregledati uživo. Više informacija o događaju i vezi za web streaming potražite na službenom web mjestu Education Summit: https://ec.europa.eu/education/summit_en

0

Politike kućnog obrazovanja u Evropi – osnovno i niže srednje obrazovanje

Originalna
publikacija

Ovaj kratki Izvještaj prikazuje informacije koje se odnose na kućno obrazovanje tj. sticanje obrazovanja putem „učenja od kuće“ u okviru osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja u Evropi. Izvještaj je struktuiran u dva dijela: Prvi dio se odnosi na „Komparativni pregled“, a koji prati opis nacionalnih obrazovnih politika. Analize koje su predstavljene u ovom Izvještaju pokazuju da kućno obrazovanje tj. „učenje od kuće“, koje je traženo od članova porodice, je moguće u većini obrazovnih sistema. U mnogim slučajevima, roditelji moraju da traže odobrenje za kućno učenje od obrazovnih vlasti i to od najviših nivoa pa do lokalnih zajednica. Kvalifikacije edukatora tj. učitelja za izvođenje nastave putem učenja od kuće tj. njihovog traženog minumima obrazovnog nivoa za izvođenje takvog oblika nastave je definisano u polovini država Evrope. Pri tome je obavezno nadgledanje učeničkih postignuća, takvog vida sticanja obrazovanja,  skoro svugdje u Evropi a također je organizovano polaganje završnih ispita u mnogim slučajevima.

Ovaj Izvještaj pokriva sve države koje učestvuju u „Eurydice“-ovoj mreži.

0
Page 2 of 3 123