Ključni podaci

Struktura evropskih obrazovnih sistema 2016/17

Originalna publikacija

Ovaj izvještaj pruža informacije o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do visokog nivoa za školsku 2016/17 i akademske godine. To uključuje sematske dijagrame, objašnjenja i mape koje pokazuju osnovne organizacione modele predškolskog i osnovnog obrazovanja. Informacije su dostupne za  43 evropska obrazovna sistema koji pokrivaju 38 zemalja koje učestvuju u programu Erasmus + EU.

0

Sistemi studentskih naknada i podrške u Evropskom prostoru visokog obrazovanja 2016/2017

Originalna publikacija

Objavljen je izvještaj Sistemi studentskih naknada i podrške u Evropskom prostoru visokog obrazovanja 2016/2017. Pored komparativnog istraživanja doprinosa studenta (naknade, administrativne takse, itd),  podrške za studente, izvještaj također pruža opise pojedinih država kako i koliko izdvajaju studenti i kolike i kakve su im pomoći na raspolaganju.

0
Page 2 of 2 12