Ključni podaci

Pregled o obrazovnim budžetima u Evropi – 2015

Originalna publikacija

Ulaganje u obrazovanje je jedno od prioritetnih područja Strategije EU 2020-a. Međutim, zbog nedostataka up-to-date informacija u Evropi o javnim sredstvima u obrazovanju, teško je procijeniti i razgovarati o trenutnim promjenama u javnim ulaganjima u sektoru obrazovanja, i ukazati na razloge tih promjena, te analizirati budžetske reforme pokrenute po zemljama.

U tom kontekstu, Eurydice objavljuje izvještaj o budžetima u obrazovanju u Evropi za 2015. godinu koji predstavlja najnovije podatke o planiranim budžetima za obrazovanje po zemljama. To omogućava da se identifikuju varijacije u budžetima za obrazovanje u zemlji između 2014. i 2015. godine. Budžeti u obrazovanju po zemljama su prikazani po vrsti rashoda i nivoima obrazovanja. Informacije se odnose na 26 zemalja članica EU, kao i drugih zemalja koje učestvuju u Eurydice mreža.

0

Planirano godišnje nastavno vrijeme za obavezno obrazovanje u Evropi 2015/16

Originalna publikacija

Čitanje, pisanje i književnost, matematika, prirodne nauke i strani jezici priznaju se kao osnovni predmeti u svim europskim zemljama. Ali koliko vremena učenici provode na učenu ovih predmeta u školi, i koliko se ovo nastavno vrijeme razlikuje od zemlje do zemlje?
Ovaj izvještaj pruža informacije o minimalnom nastavnom vemenu za ove predmete u redovnoj nastavi za opšte obavezno obrazovanje u 37 evropskih zemalja koje učestvuju u Eurydice mreži. Referentna godina je 2015/16.

0

Struktura evropskih obrazovnih sistema 2016/17

Originalna publikacija

Ovaj izvještaj pruža informacije o strukturi redovnog obrazovanja u evropskim zemljama od predškolskog do visokog nivoa za školsku 2016/17 i akademske godine. To uključuje sematske dijagrame, objašnjenja i mape koje pokazuju osnovne organizacione modele predškolskog i osnovnog obrazovanja. Informacije su dostupne za  43 evropska obrazovna sistema koji pokrivaju 38 zemalja koje učestvuju u programu Erasmus + EU.

0

Sistemi studentskih naknada i podrške u Evropskom prostoru visokog obrazovanja 2016/2017

Originalna publikacija

Objavljen je izvještaj Sistemi studentskih naknada i podrške u Evropskom prostoru visokog obrazovanja 2016/2017. Pored komparativnog istraživanja doprinosa studenta (naknade, administrativne takse, itd),  podrške za studente, izvještaj također pruža opise pojedinih država kako i koliko izdvajaju studenti i kolike i kakve su im pomoći na raspolaganju.

0
Page 2 of 2 12