Publikacije

Ključni podaci o ranom obrazovanju i brizi za djecu u Evropi – izdanje za 2019. godinu

Originalna
publikacija

Obrazovanje i briga za djecu u ranom djetinjstvu (ECEC) – faza prije osnovnog obrazovanja – sve se više priznaje kao temelj za cjeloživotno učenje i razvoj. Ovo drugo izdanje Ključnih podataka o obrazovanju i brizi za djecu u ranom djetinjstvu u Europi prikazuje napredak postignut u ključnim područjima kvalitete koji su identifikovani u Preporuci Savjeta o visokokvalitetnim sistemima ECEC-a. Njime se kreatorima politike, istraživačima i roditeljima omogućuje lak pristup međunarodnim usporednim podacima i bogatstvo primjera zemalja koji se odnose na ECEC politike koje se trenutno provode u Europi.

Prvi dio Izvještaja sadrži pokazatelje o ključnim područjima kvalitete, osoblju, obrazovnim smjernicama, kao i evaluaciji i praćenju. Međusobno povezujući ova ključna područja, Izvještaj nudi pristup usmjeren na djecu, pri čemu se posebna pozornost posvećuje međusobnoj povezanosti politika u različitim područjima. Važnost uključenosti u obrazovanje naglašava se i kao visokokvalitetan ECEC smatra se jednim od najboljih načina za povećanje jednakosti  u društvu. Drugi dio Izvještaja daje nacionalnu sliku s informativnim listovima koji ističu ključne pretpostavke svakog sistema ECEC-a, uključujući dijagram njegove strukture.

Djelokrug Izvještaja je vrlo širok, a obuhvata središnje i regulirane domove u javnom i privatnom sektoru u 38 evropskih zemalja (43 obrazovna sistema) koje učestvuju u programu EU Erasmus +. Uključuje 28 država članica Evropske unije, kao i Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Švicarsku, Island, Lihtenštajn, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Norvešku, Srbiju i Tursku.

0