Publikacije

Obavezno obrazovanje u Evropi – 2017/18

Originalna
publikacija

Da li ste znali da su u Evropi svi mladi ljudi obavezni da prisustvuju punom obrazovanju/treningu  minimalno 9 do 10 godina tokom svog života i da je to njihovo prisustvo punom obrazovanju/treningu često obavezno do njihove 16 godine života? Koliko dugo traje obavezno obrazovanje/trening u vašoj državi? Koliko je različito obavezno obrazovanje u vašoj državi u odnosu na druge države EU?

U novoj ,,Eurydice-ovoj’’ publikaciji možete pronaći trajanje obaveznog obrazovanja/treninga u cijeloj Evropi. U okviru publikacije možete pronaći informacije o početku i završetku obaveznog obrazovanja/treninga, te razlike koje postoje između različitih država Evrope u obaveznom obrazovanju za svaku pojedinačno državu.

Informacije su dostupne za 43 evropska obrazovna sistema a također pokrivaju i 38 država koje učestvuju u okviru EU Erasmus+ programa.

0