Publikacije

„IT“ obrazovanje u školama u Evropi

Originalna
publikacija

 

 

 

 

 

Kad učenici počinju da izučavaju informatiku u Evropi? Na čemu se učenje u školama fokusira? Da li se od nastavnog osoblja zahtjevaju specifične kvalifikacije?

Obrazovanje u oblasti informatike je od suštinskog značaja za osposobljavanje djece i mladih sa potrebnim vještinama u oblasti informatike, da na odgovoran i siguran način aktivno učestvuju u razvoju tehnoloških i sve više digitalnih društvava. Kriza COVID-19 naglasila je potrebu za političkim akcijama u ovoj oblasti i svakako je bila prekretnica za digitalno obrazovanje.

Informatika je još uvijek relativno nova disciplina u školskom obrazovanju, a naziv i fokus srodnih školskih predmeta razlikuju se u evropskim zemljama. Ovaj izvještaj doprinosi izgradnji zajedničkog razumijevanja informatičkog obrazovanja pružajući komparativnu analizu kurikularnih pristupa i ishoda učenja u osnovnim i srednjim školama širom Evrope. Također razmatra kvalifikacije nastavnika, mogućnosti obuke i druge mjere podrške. Izvještaj se oslanja na podatke iz zakonodavstva i drugih zvaničnih upravljačkih dokumenata koje su prikupile članice mreže Eurydice (tj. 27 država članica EU plus Albanija, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska ).

0