Publikacije

Plate i naknade nastavnika i direktora u Evropi u 2015/16

Originalna publikacija

U školskoj godini 2015/16, u odnosu na prethodnu godinu povećana je plata nastavnika u 24 zemlje, dok je u 16 zemalja ostala ista. U posljednjih sedam godina, zakonski minimum plate nastavnika je ostao na istom nivou ili porastao u većini zemalja, ali je i dalje ispod nivoa 2009. godine.

0